Bilde tatt fra strøm-demonstrasjon foran Stortinget, etter Stortingets hastemøte den 19. september 2022. Foto: Redaksjonen
Bilde tatt fra strøm-demonstrasjon foran Stortinget, etter Stortingets hastemøte den 19. september 2022. Foto: Redaksjonen

Sett makspris på strøm Vedum, så får du kontroll på renta

Kommentar fra interimredaktør

I dag hevet Norges Bank renten med 0,5 prosentpoeng og det har ikke vært så rask stigning siden 90-tallet, og verre kan det bli. Renten settes opp for å dempe prisveksten, hvor en av de viktigste faktorene er strømprisen.

Flere land har allerede innført makspris-ordninger og Norge har også mulighet til det i en krisesituasjonen som det er nå. Dette vil bli godtatt av EU, på samme måte som Frankrike har fått gjennomslag for sin løsning som også er en type makspris (prisvekst-tak). I går gikk også Nederland ut med en lignende løsning, slik at ingen i Nederland må betale mer enn et maksimumbeløp pr. år i energikostnad. De har også som ledd i dette en spesifikk maksprisbegrensning for kwt. Både Nederland og Frankrike er i EU, men det er ikke Norge. Det er ingen grunn til å tro at EU skal forby Norge som ikke er medlem av EU, å gjøre noe som EU tillater for de som er medlemmer.

En makspris-løsning vil dempe prisveksten som driver for inflasjonen, som nå også skjer med økende styrke for hver dag som går. Strømprisen er dessuten ikke bare en driver for inlasjonen, men også en driver for at andre varer som produseres ved bruk av strøm blir dyrere. Prisstigningen på disse varene og tjenestene inngår også i inflasjonsindeksen. Derved gis det dobbel effekt av nettopp strømprisen.

Dersom Vedum søker etter løsninger slik han har uttalt til flere medier i dag, og ikke vil kaste tusenvis av familier ut i kulden før jul og legge ned arbeidsplasser i Sør-Norge, så er makspris på strøm den raskeste løsningen ut fra dagens situasjon. Det har Norge råd til med gigantintektene landet har, blant annet nettopp fra strømsalg til oss strømkundene.

Makspris er ikke forsøkt gjennom Nord Pool systemet og i forhold til eksportkablene m.m. Det foreligger imidlertid nå i løpet av året som har gått en rekke undersøkelser fra myndighetene, og de vet hva innføring av en slik ordning innebærer av ulemper og risikoer. De vet også veldig godt hva som er fordelene, og stans i inflasjon og fornøyde velgere er blant dem.

Dilemmaet for Vedum og Regjeringen er at dersom det ikke settes makspris, så vil inflasjonen med all sannsynlighet fortsette og Norges Bank vil sette renten ytterligere opp. Da vil det kunne bli for sent for flere hundretusener av familier som i løpet av tiden som fortsetter vil måtte gi opp.

Skal det innføres makspris så må det gjøres nå. Vanlige folk skriker etter en løsning som kan sikre fremtiden.