En bjørkevedkubbe koster nå ca 10 kroner i butikkene i Sør-Norge. Det gjør at det er klart billigere å varme opp husholdningene med strøm i Sør-Norge, enn å fyre med ved. Foto: Energinytt24
En slik vedkubbe som brennes i en vedovn, tilsvarer ca. 5 kWt i strømforbruk ved oppvarming. Dersom den presses i små biter blir den til pellets. Foto: Energinytt24

Sjokkpris på ved i Sør-Norge: 10 kroner for èn vedkubbe

De høye strømprisene har gjort at det er blitt mangel på ved og det har presset prisene opp til nye rekordnivå. Prisene på bjørk har mer enn doblet seg bare i løpet av sommeren, og nå fortsetter stigningen i vedmarkedet som synes helt å ha gått av hengslene. Vi har undersøkt om det lønner seg å fyre med ved. Svaret er åpenbart. Det gjør det ikke, om du må handle veden i butikkene.

Prisen på en bjørkeved-kubbe ligger i dag på ufattelige 10 kroner, og flere spår ytterligere prisstigning fremover. Samtidig med prisstigningen på ved, så har prisene på strøm steget i Sør-Norge ytterligere mer. Vi har undersøkt hva som er det billigste oppvarmingsalternativet. Svaret er klart.

Svaret er oppvarming med strøm. Dette skyldes strømstøtte-ordningen. Den gjør at det koster dobbelt så mye å fyre med ved som å anvende strøm, om du kjøper veden i butikkene og ikke hugger selv. Særlig gjelder dette om du benytter moderne varmepumpe som gir god varme-effekt på strømmen som puttes inn.

Vedsekken
Energinytt24 har fremskaffet tall gjennom egne stikkprøver av bjørkevedsekker hos ulike leverandører de siste dagene. Det er gjort stikkprøver av sekker levert både av norske og øst-europeiske produsenter, og hos flere ulike forhandlere i Telemark.

Antallet vedkubber i sekkene vi undersøkte varierte, men de fleste hadde mellom 11 til 14 vedkubber. Prisene varierte mellom 109 og 130 kroner pr. sekk. Den billigste fant vi hos Monter i Skien. Her solgte de 40 liter sekker for 109 kroner stk (men maks fem sekker pr. kunde og begrenset opplag). Disse sekkene hadde en gjennomsnittsvekt på ca. 14,2 kg. og under 10 prosent vanninnhold. Det er satt en grense på 20 prosent i bransjen, og alle sekkene vi undersøkte var godt innenfor marginene.

Undersøkelsen viser at èn stk. slik bjørkevedkubbe har en snittpris på ca. 10 kroner.

Priseffekt av en bjørkevedkubbe
Én bjørkevedkubbe gir ca. 4,4 kWh med ren energi og en moderne vedovn utnytter ca. 3/4 av denne energien til oppvarming, dvs. ca. 3 kWt. Resten går i pipa.

Dette gir en pris på 3,3 kroner/kWt om du benytter en bjørkevedkubbe kjøpt i butikken i dag og legger i ovnen for å varme opp boligen.

Oppvarming med strøm er billigere på grunn av strømstøtten
I august var strømprisen i Sør-Norge over 5 kroner kWt eks. nettleie. Samtidig ble det gitt strømstøtte på 364 øre/kWt. Dette gir nettopris for husholdningene på 1,36 kroner eller ca. 1,5 kroner inkl. nettleie. Det er ca. halvparten av prisen i forhold til å fyre med bjørkeved fra butikkene.

For hytter lønner det seg å bruke ved
Som disse tallene viser, så lønner det seg imidlertid klart å fyre med ved for de som ikke mottar strømstøtte, for eksempel fordi de bor i hytte eller fritidseiendom uten rett til strømstøtte i Sør-Norge.

Dobling av prisen på bjørkeved
Bjørkeveden har mer enn doblet seg i pris siden juni i år, og prisstigningen synes å fortsette.

Det er flere grunner til dette. En av dem er Russlands angrepskrig mot Ukraina med tilhørende sanksjoner. Russland stod for en del av ved-leveransene til Norge, og disse er nå stanset. I tillegg har de sterkt økende prisene på strøm i Sør-Norge i år gjort at etterspørselen etter ved har økt. Prisen på ved som alt annet som selges i det frie marked, styres som kjent av tilbud og etterspørsel.

Vedprisene kan reduseres av myndighetene
I dag betaler du 25 prosent momps på kjøpesummen når du handler ved. Professor Espen Gaarder Haug har i dag foreslått at Regjeringen utreder midlertidig momsfritak, for at folk skal fyre mer med ved fremover og således redusere strømbruket. Han mener at dette vil sikre forsyningssikkerheten til landet fremover og også muligens bidra til lavere strømpriser enn det en ellers vil få til vinteren. Les mer om Haugs forslag her.

Prisene på ved må ned om en ønsker at strømforbruket skal gå ned, og Regjeringen bør derfor nå hasteutrede fritak for moms som midlertidig tiltak, mener Espen Gaarder Haug som er professor i finans ved Handelshøyskolen NMBU. Foto: Privat