Til tross for strømstøtte så er strømkostnadene som andel i budsjettet for husholdninger med lav inntekt mer enn doblet.
Til tross for strømstøtte så er strømkostnadene som andel i budsjettet for husholdninger med lav inntekt mer enn doblet. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Strømkostnadene doblet for de med lav inntekt til tross for strømstøtte

Ny analyserapport fra SSB om hvordan strømstøtteordningen har fungert.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har analysert virkningen av strømstøtteordningen. Konklusjonen er at strømkostnadene er mer enn doblet i budsjettandel, for de med lav inntekt, til tross for strømstøtten som er gitt.

For husholdningene med lavest inntekt var budsjettandelen til kraft uten strømstøtte 11 prosent vinteren 2021-2022, mot 3,2 prosent vinteren før. Med strømstøtte var budsjettandelen 7,7 prosent blant de 10 prosentene av husholdningene med lavest inntekt. Dette skriver SSB i en pressemelding i dag.

SSB har beregnet hvor mye av husholdningenes budsjett som går til strømregning, etter blant annet inntektsnivå og boligtype.

– De økte kraftprisene vi har opplevd siden høsten 2021 har ført til store økninger i utgifter til strøm for husholdningene i Sør-Norge. Det har vært særlig belastende for de med lav inntekt, sier SSB-forsker Hanne Marit Dalen på SSB i pressemeldingen i dag.

Den fullstendige rapporten kan leses her.