Young woman protester raising her fist up
FOTO: Getty Images

Støre fører nå mørk blå energipolitikk

Det stikk motsatte av det en skulle forvente av et sosialdemokratisk parti.

Strømprisen styres av markedet og når det er mangel på en ettertraktet vare, så stiger prisene. Det er den sterkeste retts fotballbane, der den som har mest penger stikker av med pokalen. For Norges del er det dessuten blitt et problem at hele Europa er invitert til å delta i kampen gjennom utelandskablene.

Det finnes ikke noen bedre måte å skape klasseskille på i et samfunn, enn å ha markedsstyring på energi når det ikke er tilstrekkelig til alle. Det er utopi å tro at en ved å montere opp noen flere vindmøller, vil kunne dekke opp det store behovet som er i storsamfunnet. I hvert fall ikke med dagens levesett og produksjon som bare øker fremover.

Det kan ta mange år før menneskeheten innser at vi ikke kan leve som vi gjør. Enn så lenge skal Arbeiderpartiet styre landet, men da kan de ikke påberope seg å være et sosialdemokratisk parti. Støres politikk er ikke å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller, men det motsatte. Det kalles mørk blå politikk.

Det tydeligste beviset er at Støre avfeier både å diskutere makspris på strøm og å permanent begrense eksportkablene. Det finnes antakeligvis ingen annen løsning for å gi alle noenlunde lik og fair mulighet til å få tilgang til nødvendig strøm.

Strømstøtten som er innført er midlertidig og kan ikke fortsette for all fremtid. Den burde Støre dessuten økt til 100 prosent og ikke bare 90 som er bestemt.