Foto: Keith Richard Lunde
Foto: Keith Richard Lunde

Stortingets hastemøte: Ingen overkjøring av Regjeringen og ikke bedre strømstøtte

Erna Solberg gikk nettopp av talerstolen under Stortingets hastemøte om strømpris-situasjonen for Norge. Det ble derved klart at det i dag ikke blir truffet noe vedtak om bedre strømstøtte.

Det avvikles nå møte i Stortinget om strømpriskrisen, og Erna Solberg (H) har nettopp forlatt talerstolen. Fra talerstolen uttalte hun at hun var enig medRegjeringen i at strømstøtte på 90 prosent over 70 øre (eks. mva) var et godt forslag.

Solberg uttalte videre at det ikke burde stemmes over de ulike partienes forslag om strømpris-løsninger i hastemøtet i dag.

Det er derved klart at det i Stortinget i dag ikke vil bli flertall for å stemme over noe som vil kunne påvirke norske husholdningers strømregning, utover det Regjeringen allerede har bestemt og som er strømstøtte på 90 prosent over 70 øre eks. mva, og med beregning ut fra gjennomsnittspris fra Nord Pool.

Sylvi Listhaug (Frp) uttalte at hun ville ha makspris på 50 øre, men dette vil det ikke bli stemt over i Stortinget. Det er blitt klargjort. Foto: Screenshot fra Stortingets nettsending


Bjørnar Moxnes (R) var misfornøyd med at Stortinget ikke kunne treffe noe vedtak, og ba om at det ble fastsatt nytt tidspunkt for stortingsmøte hvor det kunne stemmes over de ulike forslagene som var fremmet for Stortinget, herunder Rødts egne forslag. Foto: Screenshot fra stortingets nettsending.


Lan Marie Nguyen Berg (MDG) kritiserte regjeringens strømstøtte-ordning, og mente det ville vært bedre med en flat sats som var lik for alle og som stimulerte til sparing av strøm.