Foto: Morten Brakestad/Stortinget
Foto: Morten Brakestad/Stortinget FOTO: Morten Brakestad

Strøm-hastemøtet: Ingen av representantene har fremmet forslag som kan voteres

Det er hastemøte i Stortinget 19. september, men uklart hva det egentlig skal dreie seg om. Ingen av de 169 stortingsrepresentantene har fremmet noe konkret forslag, heller ikke de som stadig uttaler seg i media om at regjeringens håndtering er uholdbar. En stor andel av representantene er på toppen av alt utenlands. I det hele tatt er det en uholdbar situasjon for de som sliter med strømregningen.

Det er rettet stor oppmerksomhet rundt Stortingets hastemøte om strøm-støtteordninger 19. september, men ingen av representantene på Stortinget har selv fremmet noe forslag til votering opplyser stortingets pressevakt til Energinytt24 i dag. Dette til tross for at Stortinget i følge tidsplanen for møtet har satt av tid til votering ved avslutningen av møtet og det er varslet stor demonstrasjon utenfor.

I går var landets hovednyhet at en betydelig del av Stortinget er utenlands når Stortinget skal haste-behandle strøm-saken.

Senest fredag innen kl. 15.00 uka før, bør program for Stortingets arbeid i uken etter gjøres tilgjengelig for representantene fremgår det av Stortingets forretningsorden. Programmet skal opplyse om hvilke dager det skal holdes møter, når møtene skal begynne, og fastsatte tidspunkter for votering. Samtidig bør foreløpig saksliste for møtene gjøres tilgjengelig for representantene. For at Stortinget skal kunne lage denne sakslisten, må de få inn forslagene fra representantene i forkant.

Det kan nevnes at det til tross for dette, etter det opplyste ikke er uvanlig praksis at forslag til votering først fremmes etter stortingsmøtets oppstart, dvs. uten at det er skriftlig redegjort for formelt i forkant. I slike tilfeller har imidlertid representanter varslet dette ved pressemelding eller i medieomtale i forkant. I forhold til hastemøtet den 19. september kan vi ikke se at noen har gått ut med noe konkret realistisk forslag som kan tenke så få flertall. Uansett er det lite realistisk at slike løse forslag knyttet til en redegjørelse fra en minister, skal godtas av presidentskapet tatt opp til votering samme dag.

Denne fremgangsmåte som nevnes i forretningsordenen sikrer at representantene kan være godt forberedt og allmenheten kjent med hva som skal diskuteres og eventuelt voteres.

Regjeringen ble i sommer enig med Høyre om 90 prosent strømstøtte til husholdningene, med innslagspunkt 70 øre eks. moms. Etter dette (og før) har flere av representantene på Stortinget, særlig fra Rødt og Frp, fremmet kritikk og blant annet krevd makspris. Frp har også nevnt 100 prosent over 50 øre og tidligere fjerning av moms.

Energinytt24 har kontaktet Sofie Marhaug fra Rødt som har vært en av de som har kritisert regjeringens støtteordning mest i media den siste tiden. Hun opplyser at hun til Dagbladet i sommer uttalte at Rødt vil fremme forslag om makspris ved oppstart i hastemøtemøtet. På spørsmål om dette er realistisk forslag å fremme ved oppstart av et så viktig møte, og om det var et alternativ å også fremme forslag i forkant om f.eks. 100 prosent i stedet for 90 prosent, svarte hun at Rødt også vil støtte et slikt forslag; underforstått om det fremmes av andre.

Vi har også vært i kontakt med Marius Nilsen fra Frp. Han sier at Frp jobber med et forslag som vil bli sendt inn i løpet av kort tid.

Det er fortsatt en uke igjen av fristen for utarbeidelse av ferdig saksliste for Stortinget, og nettaviser publiserer om strøm hver eneste dag, men vanskelige forslag kan kreve noe mer behandlingstid før de kan voteres.

Stortinget opplyser nemlig at dersom det skal voteres over forslag i Stortinget den 19. september, så må disse komme inn i god tid i forkant slik at Stortinget kan vurdere om de først må sendes til komite eller kan gå direkte til stortingsbehandling. Løse forslag knyttet til en sak som dette, dvs. energiministerens redegjørelse overfor Stortinget, kan ikke tas opp til votering i dette møtet blir det sagt.