Vårt Lands septembermåling viser kraftig vekst for de små protest-mikropartiene.
Vårt Lands septembermåling viser kraftig vekst for de små protest-mikropartiene. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Strømpriskrisen gir kraftig vekst for mikropartiene

Mikropartiene eller de såkalte «Andre» i gruppen for meningsmålinger øker kraftig i Norstats valgmåling for Vårt Land som ble kunngjort i dag. Strømpriskrisen er årsaken for at mikropartienes vekst tror vi.

Strømpriskrisen gir enorm vekst for mikropartiene, som går under benevnelsen «Andre» i ulike partimålinger. I Vårt Lands septembermåling gikk denne gruppen frem hele 0,7 prosentpoeng til 4,4. Det utgjør en betydelig vekst, tatt i betraktning størrelsen på gruppen. Den sannsynlige årsaken er strømpriskrisen.

Det er særlig mikropartiet Industri- og Næringspartiet som sannsynligvis har hatt stor vekst i målingen. Partiet har stort engasjement i sosiale medier og får kreditert for det gjennom valgmålingen som Norstat har utført for Vårt Land. Partiet har brukt mye ressurser på diskusjoner om strømpriskrisen i sosiale medier. Vi bygger vår antakelse på dette på engasjementet som vi selv har sett i en måling vi utført i vår egen avis for kort tid siden.

Vårt Land har ikke offentliggjort fordelingen av stemmer på de ulike mikropartiene under gruppen «Andre» partier. Det vi skriver her innebærer derfor bare en kvalifisert antakelse og vi vil komme tilbake til denne om Vårt Land offentliggjør tallene.

Norstats septembermåling for Vårt Land gir for øvrig elektrisk sjokk for Senterpartiet. Fra 20,5 prosent oppslutning for et drøyt år siden til bunnrekord i dag med 3,9 prosent.

I målingen går også Arbeiderpartiet ned mens Frp går frem hele 2 prosentpoeng. Erna Solberg og Høyre går tilbake litt over 1 prosentpoeng.