Sylvi Listhaug med 55 omkranset av faner fra fagbevegelsen rundt seg etter Stortingets hastemøte den 19. september. Foto: Scrennshot fra Frp`s egen reklamevideo fra demonstrasjonen utenfor etter møtet.
Sylvi Listhaug omkranset av klappende publikum og 55 faner fra fagbevegelsen etter Stortingets hastemøte den 19. september. Foto: Scrennshot fra Frp`s egen reklamevideo fra strøm-demonstrasjonen etter hastemøtet om strømsituasjonen denne dagen.

Strømpriskrisen kan gi paradigmeskifte i norsk politikk og Frp kan bli vinneren

Sylvi Listhaug stjeler nå velgere fra alle kanter, også trofaste AP-velgere som bærer faner for fagbevegelsen. Dette må være helt nytt i norsk politikk. Strømpriskrisen ligger bak og er den mest sannsynlige årsak – og LO-lederen arbeider effektivt for å flytte velgere fra AP til Frp.

Sylvi Listhaug og Frp raser frem den siste tiden, og det gjør hun blant annet sammen med fagbevegelsen som støtter det hun sier. Mange i fagbevegelsen er lei av politikere som bare legger skylda på Putin for de høye strømprisene, og ikke får utrettet særlig mer.

Både Listhaug og andre, herunder fagfolk, mener nemlig at årsaken er langt mer sammensatt og også skyldes politikerne selv. De mener at årsaken også er kablene som har koplet Sør-Norge tett på Europa, den hydrologiske balansen, det grønne skiftet med nedtrapping av atomkraft, utfasing av fossil kraft, manglende utbygging av fornybar kraft de siste årene m.v.

Norsk presse sensurerer med stråmannsargumentasjon
En betydelig del av norsk presse støtter politikere som tilsynelatende legger all skyld for de høye strømprisene på Putin, og forsøker nærmest å sensurere bort det budskapet Listhaug fremfører. Dette gjør de ved å konstruere et uriktig faktum om at det Listhaug fremfører, er at Putins krig ikke i det hele tatt er noen medvirkende årsak til de høye strømprisene.

Enkelte bruker dessuten i denne sammenheng en retorikk som en ikke skulle tro var mulig i et demokratisk samfunn. Det er reneste mot-propaganda mot det Putin gjør i Russland over sin befolkning. Heldigvis finnes det hederlige unntak.

LO-lederen ærekrenker medlemmene
Det samme som norsk presse gjør, gjør også LO-leder Peggy Følsvik. Hun benytter imidlertid ikke stråmannsargumentasjon, men ren og simpel hersketeknikk. Hun uttalte til Klassekampen at 620.000 medlemmer av Facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm» består av ytre høyre.

Hun uttalte dette til Klassekampen den 19. september, da journalisten fra Klassekampen gjorde henne oppmerksom på at facebookgruppen arrangerte demonstrasjonen med krav om billigere strøm foran Stortinget denne dagen, sammen med fagbevegelsen ved Industriaksjonen og Boye Ullmann.

– At Industriaksjonen stiller opp sammen med denne gruppa, stiller jeg meg veldig undrende til. Dette er en gruppe som er sammensatt av mange krefter langt ut på høyresida i politikken. Den har også vært veldig tydelig på å snakke ned LO og oppfordre folk til å melde seg ut, uttalte hun.

Svaret jeg gav på den siste uriktige og tøvete påstanden fra LO-lederen om kampanje mot dem vi samarbeider med, kan du lese i Klassekampen.

LO ved dets leder arbeider nå effektivt for å ta bort velgere som ellers ville stemt AP. Det er i hvert fall min vurdering, og jeg synes det er svært beklagelig. Det at lederen endatil gjør det ved å ærekrenke sine egne medlemmer på det groveste, gjør det ikke bedre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik taler mot bedre vitende, når hun tror at opp mot 100.000 av LO`s medlemmer er brunbeisede fordi de ønsker billigere strøm. Foto: Trond Isaksen/LO FOTO: Trond Isaksen

Det er vanlige folk som er uenige
Jeg er selv administrator på gruppa «Vi som krever billigere strøm» og kan opplyse at det LO-lederen fremfører overfor Klassekampen ikke er korrekt.

Den promillen av medlemmer fra ytre høyre som har forsøkt seg med ytre høyre retorikk eller vervekampanjer for slikt, er effektivt blokkert ute fra gruppa. Slik har det vært i flere år (gruppen ble etablert i 2019 og består i dag av over 10 prosent av Norges befolkning).

Gruppen består av helt vanlige folk, og kanskje opp mot 100.000 fra ulike klubber og forbund som sorterer under LO-lederen. Det er like mange fra høyre som venste side av norsk politikk, og fra de som er midt imellom.

Ingen bestrider at krigen er medvirkende årsak og alle fordømmer Putin
Ingen bestrider at Putins krig i Ukraina også er en energikrig mot Europa, også med innvirkning på norsk strømpris, oghvor han samtidig forsøker å svekke det europeiske samholdet med det han gjør. Det gjør heller ikke Listhaug slik hun fremførte budskapet, både i Stortinget og senere på dagen foran 55 faner fra ulike LO-forbund. Det gjorde hun for øvrig til rungende applaus fra de organiserte og andre som var publikum, og bare noen timer etter hun stod på Stortingets talerstol og uttrykte det samme.

Jeg er sikker på at samtlige fra ulike fagforbund og samtlige på Facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm», sterkt fordømmer Putin for det han gjør. Akkurat på samme måte som både det Støre og Solberg gjør. Vi på gruppen innser at krigen er med på å påvirke norske strømpriser. Det er imidlertid milevis avstand fra dette, og til at det er Putin alene som er skyld i de høye strømprisene vi har.

Ingen bestrider at Putins krig er en medvirkende årsak til strømprisene vi har. Det er stråmannsargumentasjon å påstå at noen mener dette. Heller ikke Listhaug eller medlemmene av Facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm» mener noe slikt. Alle er enige om at det er riktig å fordømme Putins krig og at denne påvirker europeiske strømpriser, og derved også norske strømpriser ettersom Norge er koplet mot Europa gjennom utenlandskabler. FOTO: Getty Images

Boye Ullmann holdt appell på vegne av Industriaksjonen og flere i fagforbundene. Han var tydelig på at de ønsket billigere strøm, og at norske politikere kan ta kontroll over prisene. Samtidig uttrykte han klart og tydelig at fagrørsla er opptatt også av å vise solidaritet med arbeidsfolk andre steder i Europa.

Faktafeil
Det er så unyansert det for eksempel Støre og Solberg fremfører med støtte av store deler av landets presse, at det ikke kan anses som annet enn en vesentlig faktisk feil. Det er da rimelig og naturlig at både Listhaug og andre blir lei av å høre slikt. Det gir Listhaug rett til å uttale som hun gjorde på Stortingets talerstol.

Hadde ikke de to siste kablene blitt lagt, så ville vi for eksempel alene som følge av dette, hatt 25 prosent lavere strømpris.

Fagfolkene er enig med Listhaug
Listhaug er på trygg grunn. Hun har fagfolkene med seg.

Equinors konserndirektør gikk så langt at hun uttalte under ONS-messen i høst, at politikerne har misforstått årsaken til priskrisen.

Konserndirektøren i Norges største energiselskap sier egentlig bare det samme som Listhaug nå gjør, og at årsaken først og fremst skyldes det grønne skiftet, politikeres vegring mot mer utbygging av fornybar kraft m.v.

Det samme gjør direktøren i Nord Pool.

Forfatter er administrator av facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm» og har til leserens orientering aldri stemt Frp og har heller ikke noen planer om det.