Mange svensker ser nok i dag at de etablerte partiene ikke evner å løse strømpriskrisen, og tenker at Sosialdemokraterne og Jimmie Åkesson kan være redningen.  Foto: Sverigedemokraterne
Mange svensker ser nok i dag at de etablerte partiene ikke evner å løse strømpriskrisen, og tenker at Sosialdemokraterne og Jimmie Åkesson kan være redningen. Foto: Sverigedemokraterne

Sverigedemokratene har samme energiretorikk som to norske parti

I dag kan de vinne valget på den svenske Riksdagen.

Sverigedemokratene (SD) har ganske lik energiretorikk som det AP og SP hadde før vårt eget Stortingsvalg i fjor, og det to norske opposisjonsparti har nå. Den eneste forskjellen er at ordene vannkraft og kjernekraft er byttet om. Selv om retorikken er ganske lik, er det likevel en vesentlige forskjeller i selve politikken. Det skal vi vise nærmere nedenfor.

Retorikken til SD
I sitt eget program skriver SD følgende retorisk (oversatt til norsk):

Regjerende politikere har brukt strømmarkedet som et forsøksverksted og det svenske folket har måttet betale prisen. Strømprisene har slått alle rekorder den siste tiden, dette på grunn av politiske vedtak.

Sverigedemokraterna har i lang tid vernet langsiktig energiforsyning med stabile, forutsigbare krafttyper: vannkraft og kjernekraft. Regjeringen har ikke gjort dette, men heller jobbet for det motsatte.

Fire kjernekraftreaktorer har siden blitt stengt siden de rødgrønne tok plass i regjeringen, i stedet har vindkraften økt. Problemet er at vindkraft er væravhengig, noe som gir prisvolatilitet og forsyningsusikkerhet. Det går selvsagt ikke an å stole på at det blåser døgnet rundt.

Energiforsyningen må være pålitelig, tilstrekkelig og konkurransedyktig. Vi skal ha effektive systemer med høy leveringssikkerhet.

En stabil og god strømforsyning var det som bygde Sverige sammen med svensk flid. Strømprisene har tidligere vært lave, noe som har gjort Sverige til en ledende industrinasjon. Mange svensker jobber i dag i selskaper som er direkte avhengige av lav strømpris.

De som lider av en dyr strømregning hjemme vil også se levebrødet truet. Utvidelsen av industrien krever store mengder energi. Virksomhetenes energibehov skal dekkes – det er her arbeidsplasser skapes, noe som kommer hele samfunnet til gode. Økt elektrifisering, ikke minst av kjøretøyparken, er også et behov som angår de aller fleste.

Retorikken er slående lik retorikken som i dag benyttes av Rødt og Frp. Den er imidlertid både god og korrekt.

Politikken

Energipolitikken til SD er imidlertid mager og innbefatter ikke vesentlige faktorer for prisdannelse så som børshandel og eksportkabler, slik vi ser fra Rødt og Frp her hjemme. SD har i sitt program inntil valgkampen startet hatt følgende hovedtrekk:

– Senke elavgiften permanent
– Bygge nye kjernekraftverk og utvikle fjerde generasjons kraftverk
– Øke reisefradraget for de som er avhengig av bil til jobb
– Verne vetoretten for kommunene ved etablering av vindkraft
– Øke konkurransekraften for fjern- og kraftvarmen

Den siste tiden under valgkampinnspurten, har SD også uttalt at de ønsker å fjerne momsen på strøm midlertidig i vintermånedene (november-februar).

Strømpriskrisen krever ny politikk
Både i Norge og Sverige innebærer det en belastning å sitte i Regjering når det er priskrise slik det er nå. Folk flest ser at sittende politiske ledelse ikke evner å løse problemet, og tenker gjerne at andre må inn og at det må vesentlige endringer til. Slik sett sett ligger SD godt an til å bli valgvinneren. Hvorvidt dette er misforstått eller korrekt, er det ikke vår oppgave å ta stilling til. Det kan vel nevnes at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde tilsvarende retorikk før forrige valg og de selv gikk inn i Regjering.

Vi ønsker svenskene et godt valg i dag.