Illustrasjonsbilde: Istockphoto
Illustrasjonsbilde: Istockphoto FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ta kontroll over vannkrafta før det er for sent, nå er det prekært!

Det er full energi- og priskrise i hele Europa, og det skyldes ikke krigen i Ukraina. Det skyldes en rekke forhold, blant annet at kapitalkrefter og børshandel har tatt overhånd og kommet ut av kontroll.

I går gikk den svenske Regjeringen inn for å gi kraftselskapene på den svenske Nasdaq-børsen sikkerhet med 250 milliarder kroner. Pengene skal på plass i morgen. I dag kunngjorde den tyske kansleren at tyske husholdninger skal få strømstøtte med 650 milliarder kroner og Finland for noen timer siden med 10 milliarder.

Nå er det fullt kaos i det europeiske kraftsystemet. Regjeringen må sikre den norske vannkrafta før den forsvinner i kaoset som er i gang.

Regjeringen må nå vise handlekraft og ta innover seg det som skjer for hver dag som går, samt kutte ut tøvet om at det er krigen i Ukraina som er problemet for vår del.

Det er markedsstyringen i kombinasjon med sterke kapitalkrefter som har drevet veddemål på børs, som er årsaken. Dette inkluderer fysiske kabler til utlandet som er lagt for å optimalisere prissettingen.

Dette hasardiøse spillet er blitt godkjent av våre egne politikere på tvers av partilinjer og over en rekke år. Nå står vi i fare for å miste fullstendig kontroll over vår viktigste naturressurs som kommende generasjoner skulle ha de neste 1000 år.

Politikere både i Norge og i resten av Europa må ta innover seg at veddemål ikke passer for noe så grunnleggende og viktig som energi er for folk. Antakeligvis er heller ikke makspris tilstrekkelig for vår del nå. Hele strømproduksjonen bør vurderes tas av børs og den 30 år gamle energiloven må bygges opp igjen, og tilpasses dagens forhold.

Det skal avvikles såkalt hastemøte på Stortinget den 19. september og Støre skal da møte og redegjøre for hva situasjonen er for norges del, og hva som er planen fremover. Hittil er det blitt varslet av både Støre og Høyre som har flertall, at de vil gå for en fortsatt midlertidig strømstøtte som økes til 90 %. Dette er ut fra det som har skjedd i strømmarkedet de siste ukene langt fra nok. Alt under 100 % over 50 øre vil antakeligvis være for dårlig som midlertidig løsning for det norske folk.