Tibber ble grunnlagt i 2016 av svenske Daniel Lindén (til venstre) og norske Edgeir Vårdal Aksnes (til høyre). I forrige uke brøt de 14-dagers fristen mente Forbrukertilsynet. I dag kunngjør departementet at de utvider fristen til 30 dager med virkning fra 1. november.
Tibber ble grunnlagt i 2016 av svenske Daniel Lindén (til venstre) og norske Edgeir Vårdal Aksnes (til høyre). I forrige uke brøt de 14-dagers fristen mente Forbrukertilsynet. I dag kunngjør departementet at de utvider fristen til 30 dager med virkning fra 1. november.

Tibber endrer faktureringspraksis og omtaler det som «engangstilfelle»

Strømselskapet Tibber sendte i dag melding til alle sine kunder og formidlet endring av faktureringspraksis gjeldende fra 1. oktober. I avslutningen skriver de at dette blir et «engangstilfelle», men det er ikke korrekt språkbruk. Endring av praksis er det motsatte av engangstilfelle. 

Tibber sendte i dag melding til alle strømkundene om endringer av faktureringsrutiner fra selskapets side. Endringen innebærer at Tibber fra 1. oktober tar med på fakturaen strømforbruk i måneden etter, ut fra et estimat frem til forfallstidspunkt. Bakgrunnen opplyses i meldingen å være de høye strømprisene og at Tibber ikke har noe annet valg da de ellers må legge ut inntil 45 dager for all strøm de kjøper inn og videreselger.

Dette betyr at for september-fakturaen som nå snart sendes ut fra selskapet, så vil kundene bli bedt om å også innbetale forventet forbruk for de fjorten første dagene i oktober. De som betaler fakturaen før forfall, vil betale forskudd for den del av fakturagrunnlaget som gjenstår frem til forfallstidspunkt.

I avslutningen av meldingen skriver selskapet «NB: Dette er et engangstilfelle». Dette er imidlertid feil språkbruk og er egnet til å forvirre. Endring av praksis er det motsatte av engangstilfelle.

Energinytt24 har vært i kontakt med Tibbers pressekontakt, men har i skrivende stund ikke fått avkreftet at rutinen ikke vil bli fulgt fremover, dvs. at den ikke er begrenset til september-fakturaen.

Endringen er dårlig mottatt av kunder som kommenterer meldingen i sosiale medier i dag og den blir oppfattet som en ren forskuddsbetaling.

Tibber sendte tidligere i år melding til kundene og meldte økning av påslaget, men trakk dette tilbake før endringen bl effektuert.