Tibbersjef Edgeir Vårdal Aksnes (adm. dir) opplever nå en kundeflukt fra selskapet.
Tibbersjef Edgeir Vårdal Aksnes (adm. dir) opplever nå en kundeflukt fra selskapet.

Tibber tar forskuddsbetaling og gir uriktig forklaring om årsak

Tibber endret praksis for fakturering for alle strømkunder i dag, slik at deres kunder heretter må betale også halve påfølgende måned i samme faktura som måneden før. Tibber skylder på høye strømpriser og balanseansvaret de har overfor Nord Pool, men slikt ansvar har de ikke for strøm levert til kunder i sone NO2 og NO3. Forklaringen de gir er derfor ikke korrekt, viser Energinytt24`s egne undersøkelser i dag.

I dag har Tibber sendt melding til alle sine kunder og meddelt at de endrer selskapets faktureringsrutiner. NRK skriver at dette har skapt mange reaksjoner i sosiale medier blant annet på FB-gruppen «Vi som krever billigere strøm». Energinytt24 har undersøkt nærmere forklaringen Tibber gir om årsaken til endringen, og konstaterer at den er uriktig for alle kunder i sonene NO2 og NO3.

Selskapet forklarer årsaken med høye strømpriser samtidig med at Tibber selv må betale for strømmen hver dag og legge ut for dette inntil 45 dager når de får betalingene inn. Til E24 opplyser endatil selskapets direktør, Edgeir Vårdal Aksnes, at Tibber etterlyser statsgarantier, og mener at fraværet av disse gjør at Tibber måtte endre faktureringsvarsel på kort varsel.

Våre undersøkelser viser imidlertid at Tibber ikke lenger handler strøm på kraftbørsen Nord-Pool for kunder i sonene NO2 (Sørlandet) og NO3 (Midt-Norge). Som følge av dette får selskapet heller ikke noe kredittansvar for kunder i disse to sonene, slik Aksnes peker på som bakenforliggende grunn til den endrede praksisen.

Selskapet har ikke handlet på Nord Pool på flere måneder for disse to sonene. Dette viser registrerte data på Esett. Her fremgår det at en annen strømleverandør har balanseansvaret. Denne leverandøren er kjent for å gi kreditt til selskapene som handler strøm av dem og Tibber er altså en av dem tilsvarende flere andre nyetablerte spot-selskap.

Våre undersøkelser viser derfor at Tibber verken betaler for strømmen hver dag eller har noe kredittansvar for strøm levert til kunder i disse to sonene, slik Aksnes gir som unnskyldninger i dag.

Tibber er kjent med at vi skriver denne saken og har i en epost i ettermiddag svart slik:

Status er at Tibber er registrert på Nord Pool og balansene finnes i eSett. Majoriteten av alle handler foregår dag for dag der, i parallell med at det foregår handler dag for dag bilateralt med strømprodusenter og andre handelspartnere.

Etter vi mottok dette svaret opplyste vi til Tibbers pressekontakt at vi satt med dokumentasjon på Tibber ikke har balanseansvar for sonene NO2 og NO3. I en epost i etterkant opplyste selskapet da at de ikke ønsket å kommentere dette ytterligere.

Forfatter er administrator av facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm»