Ian Parry-Jones, daglig leder ved Nissedal Landhandel AS. Foto: Privat
Ian Parry-Jones, daglig leder ved Nissedal Landhandel AS. Foto: Privat

Til dere som skal bestemme strømregningen

Innen 120 dager må vi begynne å velge hvilke regninger som skal betales. Da kan det bli skifteretten og ei bygd uten nærhandel. Det rammer langt flere enn oss selv.

Jeg åpnet butikk i mars 2013, og omsetningen har stabilisert seg på rundt 10 millioner brutto. Vi har levert positivt resultat i alle driftsårene, med unntak av et lite underskudd i 2019. Butikken har bygget opp en god likviditet, og gikk inn i 2022 med stor optimisme og store investeringer i døgnåpen løsning. Nå, 4 måneder senere, er situasjonen en helt annen. Investering kan vi bare se langt etter, og egenkapitalen fra mars på 450 000 spises opp med ca 2500kr hver eneste dag. Ikke fordi butikken går dårlig eller at kundene har sviktet – langt derifra. Brutto inntekter er over budsjett, men problemet er strømregningen.

I uke 34 lå merkostnadene i forhold til budsjettet på 2500kr dagen. Butikkens årsforbruk av strøm er på ca 130000kWt. Regninga for august er på 70.000kr. Budsjetterte strømkostnader for hele 2022 er på 116.000kr. Det meste av strømforbruket går til kjøleskap og frysere. Utstyret i butikken er verken gammelt eller særlig energikrevende – hele maskinparken har blitt byttet ut etter 2013.

Butikkens eksistens er nå truet av de høye strømprisene. Fire arbeidsplasser er truet av strømprisene.

Å unngå fraflytting blir igjen en utfordring for våre kunder, om vi må legge ned og de må reise 4 mil tur/retur for å handle. Historier fra bygde-Norge viser at den lokale butikkens eksistens henger sammen med lokal skole, og vice versa. Mister man den ene vil man sannsynligvis også miste den andre, og dertil hørende arbeidsplasser. Kommunens helsetjenester blir på sikt utfordret når bygdas eldre befolkning ikke lengre kan bo hjemme, fordi de ikke kan handle i sin lokale butikk.

En kunde var innom og var bekymret for hvilken betydning en eventuell nedleggelse av butikken vil ha for verdien til de 150 husene og 600 hyttene i nærheten. Under pandemien spilte butikken vår, og mange andre tilsvarende butikker en viktig rolle – da utkjøring av mat til sårbare grupper og handel i kjente omgivelser bidro til å skape en trygghet og kontaktpunkt for mange mennesker. For ikke å snakke om det som ikke kan måles i kroner og ører, nemlig bidraget til god livskvalitet på bygda. Møteplassen.

Tenk litt på tallene. 9 års hardt arbeid. 10 millioner i omsetning. 4 ansatte. Over budsjett på omsetning så langt i 2022. 300.000 igjen i rest kapital. 2500kr dagen. Regnestykket er enkelt: Innen 120 dager må butikken begynne å velge hvilke regninger som skal betales. Innen 160 dager er konkurs et faktum.

Jeg forstår at regjeringen og øvrige politikere må være edruelige, og at landet har ekstraordinære utfordringer. Jeg forstår at både renteøkninger og inflasjon vil ramme alle. Jeg forstår at det er mange områder som bør/må prioriteres politisk etter utfordringer pandemien har skapt. Men vær så snill – ikke la butikken i Nissedal, og de mange andre veldrevne, små butikkene, med viktig funksjoner for sine grender og bygder, forsvinne.