Illustrasjonsfoto: Istockphoto
Illustrasjonsfoto: Istockphoto FOTO: Getty Images/iStockphoto

Vanlige folks tur til å si hva de mener om energipolitikk

Om ikke regjeringen har gitt vanlige folk (opp)tur, så har i hvert fall sosiale medier sørget for at det er vanlige folk sin tur til å si hva de mener om viktige ting som angår dem selv. Ikke alle setter like mye pris på denne type demokrati og ytringsfrihet, og ønsker mer av det Kina og Nord-Korea, og nå også Russland, gjør med sin egen befolkning. Sensur.

Jeg leser daglig ulike leserinnlegg fra skolerte rikssynsere, som mener at vanlige folk må kutte ut å uttale seg offentlig og delta i kommentarfelt om norsk energipolitikk, strømpriskrise osv, da de ikke forstår dette og heller må lytte til fagfolk som angivelig har god innsikt. De ønsker seg tilsynelatende mer av tilstanden som de ofte mener er i Kina og Nord-Korea, og nå også Russland. Vi kaller det sensur.

Disse rikssynserne nevner eller hinter ofte til den åpne facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm» i samme åndedrag, og det insinuerer at slike «fenomen» innebærer en fare både for både demokratiet og ytringsfriheten. Resonnementet de fremfører er at «lærde» ikke tør uttale seg offentlig av frykt for kritikk og at politikere presses til beslutninger de ellers ikke ville tatt. Dette er tøv.

Samtidig med dette tøvet insinueres at det er høy forekomst av hets og sjikane og det som verre er blant vanlige folk i kommentarfelt.

Det er enda større tøv, i hvert fall for gruppen «Vi som krever billigere strøm» som jeg selv administrerer og har god oversikt. Under en promille av de som deltar på gruppen går gjentatte ganger over streken og uttaler seg på en måte slik at moderatorene må settes i sving.

De som gjentatte ganger går over streken blir strengt og effektivt sanksjonert med blant annet utestenging for kortere eller lengre perioder. Gruppen har dessuten nesten ukentlige innlegg fra administrasjonen med påminnelse om reglene om saklighet, hets, mobbing, rasisme osv., nettopp for å holde ytre rammer for åpen diskurs på plass.

Det verken er eller bør stilles krav til parlamentarisk språk i kommentarfelt, ei heller lærd språk som om en skulle skrive en fagbok om energi.

Disse kritikerne av vanlige folks opptreden i sosiale medier har misforstått hva som ligger i demokrati og ytringsfrihet. Det er nettopp dette «fenomenet» de selv kritiserer som er grunnpilaren i et demokrati og den grunnleggende ytringsfriheten som vi er så stolt av å ha.

Det kritikerne gjør, er simpel hersketeknikk der vanlige folk blir forsøkt «presset» til å holde kjeft med den følge at noen få kan få bestemt hva de vil uten at andre griper inn. Slike forsøk fører aldri frem i 2022, og det bør alle rikssynsere ta innover seg.

FB-gruppen «Vi som krever billigere strøm»

Parti- og organisasjonsuavhengig facebookgruppe etablert i 2019. Gruppen omhandler bare strømregningen og det som påvirker den.

Den hadde flere titusener medlemmer fra oppstart frem til 2021 da det ble en stor økning i den registrerte medlemsmassen.

Gruppen er åpen for alle og har månedlig ca. 8 millioner besøk. Den har i dag 620.000 registrerte medlemmer, dvs. over 10 % av landets befolkning.

Gruppen har jevn fordeling av kvinner og menn (49 % kvinner og 51 % menn), fra alle aldersgrupper med lik fordeling 20 – 80 år og fra alle deler i landet, samt alle yrkeskategorier.