Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen presses nå av Audun Lysbakken og SV til å gjøre det dyrere med dieselbil og billigere med elbil. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen presses nå av Audun Lysbakken og SV til å gjøre det dyrere med dieselbil og billigere med elbil. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Vedum går for 70 øre/kWt i fastpris

Regjeringen sikter seg inn mot fastprisavtaler for strømkunder med kilowattpris på 70 øre. Det er imidlertid kraftprodusentene selv som må bestemme, men Regjeringen vil legge til rette for det.

Regjeringen melder at de vil jobbe for fastpris-avtaler på 70 øre/kWt for strømkundene. Dette skriver Europower i dag.

Meldingen knytter seg til forslaget Regjeringen tidligere har hatt på høring, som gjelder unntak i reglene grunnrenteskatt for vannkraft, som i dag er 37 prosent av spotprisen. Forslaget innebærer at grunnrenteskatten skal reduseres for fastprisavtaler, til det som blir avtalt i en fastprisavtale, og ikke den høyere spot-prisen. Motsatt vil skatten kunne bli høyere, om spot-prisen mot formodning plutselig skulle falle lavere enn fastprisen som Regjeringen nå sikter mot.

Forslaget innebærer en tilretteleggelse for at kraftprodusenter kan tilby fastprisavtaler uten å løpe en uforholdsmessig stor risiko knytte til endringer i spot-prisen.

Regjeringen hadde tidligere et forslag om å også begrense påslaget til strømselskapene til 0,5 øre, men dette er nå fraveket.

Forslaget som vil bli oversendt til Stortinget for sluttbehandling, er ikke endelig ferdigstilt fra Regjeringens side.