Næringsminister Jan Christian Vestre beskyldes av høyres energipolitiske talsmann for å være useriøs når han pusher kraftprodusentene til å ta mindre betalt for strøm. Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor
Næringsminister Jan Christian Vestre beskyldes av høyres energipolitiske talsmann for å være useriøs når han pusher kraftprodusentene til å ta mindre betalt for strøm. Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Vestre slapp katta ut av sekken!

Statens økte strøminntekter er som hvilken som helst inntekt. De går ut igjen i form av folketrygd og flykttinghjelp uttalte næringsministeren på direkten med Solvang.

Debatten på NRK1 30.august ble til slutt veldig oppklarende. Næringsministeren gjorde det klart hvordan regjeringen ser på de økte inntektene fra de høye strømprisene. De er til inndekning av utgifter i statsbudsjettet og betraktes som en hvilken som helst inntekt.

Helt til slutt i programmet, i sin iver etter å få siste ord, sier Vestre: «…det staten får inn av ekstrainntekter, det renner ut igjen på folketrygd, i forpliktelser, flyktninger fra Ukraina, og mye annet…». Dette ble ikke tatt tak i pga at programmet var slutt.

Men det illustrerer tydelig at regjeringen ser på dette som inntekter som kan brukes til å dekke opp statsbudsjettet som kommer. Dette er inntekter som kan gå rett inn på «brukskontoen» uten å være underlagt handlingsregelen slik som for oljefondet. Da kan Vedum stå å si at han skal være ansvarlig i forhold til oljepengebruk, for han har skaffet seg en alternativ inntektskilde.

Regjeringens påstand om at «strømstøtte» (huff for et misvisende ord for beskjeden tilbakebetaling av overpris) er en utgift for staten må ses i lys av at staten ser på ekstraordinære strøminntekter som frikoblet fra å betale ågerprisen tilbake til kundene. Alle vi andre ser det som logisk at «strømstøtte» tilbakebetaling henger sammen med ekstraordinære og ublu inntekter som følge av strømprisen, hva enten det gjelder boliger, hytter eller næringsliv.

Slik staten ser det blir i realiteten økte strøminntekter å regne som en ekstraskatt som legges på innbyggere og næringsliv. Støre trenger ikke øke generelle skatter og avgifter som han har lovet å ikke gjøre, det skjer automatisk gjennom strømprisen. Og det får nærmest en slags progressiv effekt gjennom at fritidsboliger ikke får «strømstøtte» – med den latterlige forklaringen at har du råd til hytte har du råd til å betale ågerprisen. En svært upresis skattelegging som rammer mange hardt og urettferdig. Og til alt overmål ønsker budsjett-lillebror SV å øke skatter i tillegg, og ikke tilbakebetale strøminntekter annet enn i beskjedent omfang til husholdninger.

Vedum kan vi ikke regne med skal opponere mot dette til tross for fagre løfter før valget. Han skylder på inflasjon- og rentespøkelset. Strøminntektene er kjærkommen inndekning av utgifter i statsbudsjettet, og fra før har Vedum sørget for sine kjernevelgere gjennom en inntektsøkning på over 10 mrd og strømstøtte til landbruket. I den forbindelse hørte vi intet om inflasjon- og renteeffekt. For Vedum må det være en spesiell opplevelse at det er vår tette integrering med EU som gir ham dette handlingsrommet. Mulig han burde begynne å gå med en EU-pin på jakkeslaget.

Uten tilkoblingen til EU’s strømnett via de nye kablene og strømbørsen Nordpool, skjønner vel egentlig alle at strømprisen i Sør-Norge ville vært mye lavere – hvis man vil skjønne det. Bare se på nord for Dovre, som slipper denne store ekstra strømskatten pga at det mangler kabler til overføring.
Fra Støres Arbeiderparti, Rødt og SV har det med forakt vært pekt på «velferdsprofitører». Hvis en aktør innen velferdstjenester skulle driste seg til et utbytte på noen få prosent, blir de stemplet. De sanne profitører er staten med Støre og Vedum i spissen som «strømprofitører». Slik strømprisen er nå, tar de over 5000% profitt på noe som koster 12 øre å produsere. Det får «velferdsprofitører» til å se ut som skolegutter i kortbukser i forhold til «strømprofitørene» i regjeringen.

Så glem at regjeringen skal komme med bedre ordninger for kundene enn det de tvinges til. Til det er inntektene fra overprisen for behagelig. Spesielt skremmende er at Støre ikke bryr seg om at meningsmålinger tydelig viser at regjeringen er på feil vei i forhold til befolkningen, og han beroliger seg med at det er 3 år til neste valg. Så en endring på kort kan bare komme ved økt press i opinionen og spesielt innenfra regjeringspartiene hvor mange sikkert ser at dette er helt feil og bærer galt av sted.