Frp-leder Sylvi Listhaug foran Stortinget med apell foran strømpris-demonstranter i ettermiddag. Foto: Redaksjonen
Frp-leder Sylvi Listhaug foran Stortinget med apell foran strømpris-demonstranter i ettermiddag. Foto: Redaksjonen

Vil stoppe videre elektrifisering av sokkelen ved bruk av vannkraft

Ønsker å beholde vannkraften på fastlandet og holde strømprisene nede, samt unngå strømrasjonering i fremtiden.

Frp ønsker å stanse all videre elektrifisering av sokkelen, og således sikre at den vannkrafta som er i landet kan beholdes på fastlandet. Det vil kunne holde prisene nede da mangel på kraft skaper høyere priser ved prisfastsettelsen på Nord Pool. Frp viser også til at det skaper større sikkerhet for at vi ikke kommer i en fremtidig situasjon med strømrasjonering.

Forslaget er ett av 8 forslag Frp har fremmet overfor Stortinget, av i alt 70 forslag som er fremmet fra ulike partier.

Frp sår også tvil om hvorvidt elektrifisering av sokkelen er et tiltak som vil føre til lavere klimagassutslipp globalt, med henvisning til at gassen som frigis eksporteres og gir utslipp i andre land, melder NTB i dag blant annet gjengitt av Teknisk Ukeblad.