Alle innbyggere i Åseral med inntekt under 650.000 får engangsstøtte på 10.000 kroner i tillegg til statens strømstøtte. De med inntekt under 450.000, får 20.000 ekstra.
Alle innbyggere i Åseral med inntekt under 650.000 får engangsstøtte på 10.000 kroner i tillegg til statens strømstøtte. De med inntekt under 450.000, får 20.000 ekstra. FOTO: Getty Images/iStockphoto

10.000 kroner i ekstra strømstøtte til alle husstander med inntekt under 650.000

Generøs ekstrastøtte til alle husstander i kraftkommunen Åseral på Sørlandet.

Åseral kommune på Sørlandet vedtok i går å gi engangsstøtte på 10.000 kroner til alle husstander med lavere inntekt enn 650.000 kroner, og 20.000 til alle med inntekt under 450.000. Dette fremgår av en pressemelding lagt ut på kommunens nettside.

Åseral kommune gir ei eingongsstøtte for perioden April 2022 til og med Mars 2023 til husstandar på grunn av den høge straumprisen. Husstandar med samla brutto inntekt på mindre enn kr 450 000 i 2021 får kommunal støtte med kr 20 000. Husstandar med samla brutto inntekt på mindre enn 650 000 får kommunal støtte med kr 10 000. Husstandar som får dekt straumkostnadane gjennom økonomisk sosialhjelp er ikkje omfatta av ordninga, fremgår det av meldingen.

Kommunen har hatt egen ordning for strømstøtte for kommunens næringsliv og denne ble også vedtatt forlenget av kommunestyret i går. Denne innebærer at bedrifter får kompensert 80 prosent av strømpris over 70 øre, tilsvarende ordningen for landbruket.

– Begrunnelsen for dette er den ekstraordinære situasjonen som vi står i, og når høye strømpriser fører til store inntekter for oss som kommune, så synes vi det er riktig å dele med våre innbyggere og de som driver virksomhet her, sier kommunens ordfører Inger Lise Lund Stulien (Ap) til Fædrelandsvennen som skriver om saken.

Åseral kommune er en kraftkommune og har hele 4 kraftverk innenfor kommunegrensen. Det er i underkant av 1000 innbyggere i kommunen.

Halvparten av landets kommuner kunne gjort som denne kommunen. Flere gjør det, men langt fra alle.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 har Regjeringen foreslått å inndra store deler av kraftkommunenes enorme ekstrainntekter i form av økt grunnrenteskatt til Staten. Regjeringen mener at det ikke er rimelig at enkelte kommuner skal sitte igjen med store overskudd som følge av de høye strømprisene som innbetales av alle landets strømkunder.

Vi har publisert en annen sak om en annen kommune i dag, som for mange av innbyggerne innebærer en enda bedre strømstøtteordning enn den Åseral har og som vi har skrevet om her. Du kan lese mer om den andre kommunens ordning her.

Noen kommuner har også valgt å gi innbyggerne lav strømpris, ved at kommunen benytter sin rett til konsesjonskraft fra kraftverkene. Her kan du lese om en av dem.