Olje- og energiminister Terje Aasland må svare i Stortinget tirsdag på om de høye strømprisene vil bli den nye normalen for norsk næringsliv fremover. Stillbilde fra Stortingets nettsending denne uka.
Olje- og energiminister Terje Aasland må svare i Stortinget tirsdag på om de høye strømprisene vil bli den nye normalen for norsk næringsliv fremover. Stillbilde fra Stortingets nettsending denne uka.

Ambivalent Aasland med frontalangrep mot Rødts energipolitikk i Stortinget i dag

Stortingsrepresentant Marius Nilsen fikk i Stortinget i dag beskjed av Olje- og energiministeren i Stortinget om å lese innstillingen han selv har vært med å utarbeide for Energi- og miljøkomiteen. Alle i salen er enige med Regjeringen i dens energipolitikk uttalte han deretter, og så utover salen hvor det nesten ikke var oppmøte av andre enn medlemmene i akkurat denne komiteen – før han deretter gikk til frontalangrep mot Rødts energipolitikk.

Det var i dag debatt i Stortinget med Olje- og energiminister Terje Aasland tilstede. Det dreide seg om årsaken til strømpriskrisen og løsningen av den. Alle i salen er enige med Regjeringen i dens energipolitikk repliserte Aasland som tilsvar til flere av representantenes innlegg, etter at FrP`s Marius Nilsen hadde holdt et kritisk innlegg.

Det var lite oppmøte i Stortinget i dag når strømpriskrisen og årsaken til den og løsningene skulle debatteres. Foto: Stillbilde fra Stortingets direktesending

Settingen for den oppsiktsvekkende talen er transkribert av redaksjonen slik:

Så var det representanten Nilsen, president, som ikke helt ser at det er god oppslutning om Regjeringens energipolitikk. Han må lese innstillingen en gang til, for det er jo stor oppslutning om det, så er det noen vurderinger på sol og litt lokal energiproduksjon og litt Enøk som skal gjøres og det følger vi opp og kommer tilbake til Stortinget med på en egnet måte. De store linjene, de viktige forutsetningene, for norsk energipolitikk og den energipolitikk Regjeringen følger, den har tilslutning i denne salen, og det er jeg veldig glad for. For det er et trygt grunnlag å gå videre på, for det handler om at vi skal bygge ut veldig mye mer fornybar energi for å klare klimautfordringene, for å klare å legge til rette for industrien og næringslivet i årene fremover. Så det er et viktig fundament som en bør forsøke å holde seg på.

Rett etter fikk en imidlertid inntrykk av at Aasland ikke snakket helt korrekt da han uttalte dette om alle i salen.

Når det gjelder Rødt sin politikk, så uttalte han nemlig at han var glad for at Rødt ikke får gjennomslag for sin politikk på noen som helst områder, for det ville betydd den sikre industridøden i Norge, når en ikke tar høyde for å bygge ut mer kraft. Rødt var godt representert i salen og flere av representantene holdt innlegg fra talerstolen.

Energipolitisk talskvinne i Rødt og medlem i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Sofie Marhaug, møtte et frontalangrep mot Rødt fra Olje- og energiminister Terje Aasland i Stortinget i dag.

Stortingsmøtet skal fortsette kl. 15.00 med voteringer. Du kan følge direktsendingen fra Stortingets eget nett-tv.