Energi Norge og Norwea har i dag sendt brev til Stortingets finanskomite og advart mot det finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger frem i forslag til statsbudsjett for 2023 i Stortinget i morgen.
Energi Norge og Norwea har i dag sendt brev til Stortingets finanskomite og advart mot det finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger frem i forslag til statsbudsjett for 2023 i Stortinget i morgen. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Advarer Stortinget om at det Vedum legger frem i morgen vil gi høyere strømpris

Energi Norge har sendt brev til Stortinget i dag og advart mot forslaget til skatteendringer for landets vannkraftverk, som fremlegges av finansminister Trygve Slagsvold Vedum i forslag til statsbudsjett for 2023 i Stortinget i morgen kl. 10.00 . Energi Norge frykter at forslaget gjør at Norge ikke vil få tilstrekkelig med fornybar kraft til å møte fremtidens økte behov samt gi høyere strømpris.

I morgen kl. 10.00 legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum frem forslaget til statsbudsjett for 2023, overfor et samlet Storting. I dag sendte Energi Norge (og Norwea) brev til Stortinget med kraftig advarsel om det han har varslet at han vil legge frem.

Energi Norge mener at den foreslåtte skatteøkning for vannkraften vil gjøre at det ikke blir utbygging og oppgradering av vannkraft i landet om forslaget vedtas.

Vedum har varslet at han blant annet vil øke den effektive grunnrenteskattesatsen på vannkraft fra 37 prosent til 45 prosent samt inkludere opprinnelsesgarantier i ordningen, og kombinere dette med
et høyprisbidrag der satsen settes til 23 prosent av kraftpris som overstiger 70 øre/kWh.

Det er særlig effektoppgraderinger og pumpekraftverk som vil bli rammet, dvs. nettopp den typen kraftverk som Norge og Europa trenger mer av for å balansere ut uregulerbar vind- og solkraft. Det vil også gjøre at det blir høyere strømpriser, vanskeligere å nå målet om gunstige fastprisavtaler samt motvirke regjeringens ønske om strengere magasindisponering ved lav fyllingsgrad, skriver de i brevet som du kan lese her.

Vedum uttalte for kort tid siden at han fortsatt hadde som mål å få i stand en ordning som gjør at kraftprodusenter kan levere fastprisavtaler til 70 øre/kWt. Energi Norge mener at dette målet ikke kan nås ut fra det Vedum nå foreslår.

Energi Norge har også sendt et tilsvarende brev sammen med Norwea, angående vindkraft. Det brevet kan du lese her.

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer, leverer og bygger infrastruktur for fornybar energi i Norge.

Norwea er en interesse- og bransjeorganisasjon som fremmer vindkraft, både til lands og til havs. Vi arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge.

Distriktsenergi som er interesseorganisasjonen for norske kraftselskaper, der nettselskapenes rammebetingelser er organisasjonens primære arbeidsområde, har tidligere denne uka uttalt at Vedums makspris på 70 øre innebærer en makspris for produsentene – og at resten går til staten.

Den norske stats inntekter har økt formidabelt mer enn hva en antok tidligere i år, som følge av de høye strømprisene.

De siste dagene er det også meldt at bare flaskehalsinntektene for forrige måned var hele 2,7 milliarder kroner, og 18 ganger mer enn i fjor for samme periode.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger i morgen kl. 10.00 frem statsbudsjett for 2023 overfor et samlet Storting. Bilde: Stillbilde fra Debatten på NRK forrige uke, som dreide seg om skatteinntekter fra blant annet Havbruk og kraft – og budsjettet 2023.


Du kan følge sendingen her.