Porsgrunns AP-ordfører har engasjert advokater for å få vurdert om Støre-regjeringens skatteforslag bryter med Grunnloven. Foto: Stillbilde av Jonas Gahr Støre på Stortinget i dag, der han redegjorde blant annet for omfordelende budsjettforslag
Porsgrunns AP-ordfører har engasjert advokater for å få vurdert om Støre-regjeringens skatteforslag bryter med Grunnloven. Foto: Stillbilde av Jonas Gahr Støre på Stortinget i dag, der han redegjorde blant annet for omfordelende budsjettforslag

Arbeiderpartiordfører har engasjert advokat mot Støres strømpolitikk

Arbeiderparti-ordfører har engasjert advokater for å vurdere Støre-regjeringens skatteforslag på vannkraft, om det bryter med Grunnloven.

Ap-ordfører Robin Kåss i Porsgrunn hyrer inn advokatselskap mot sin egen regjering for å få vurdert lovligheten i forslaget om økt skatt på vannkraft. Han mener kommunen taper 180 millioner kroner som følge av et forslag fra regjeringen som ligger i budsjettet som ble fremlagt tidligere denne måneden.

Det er VG som skriver om saken nå i kveld.

Det hører med til den spesielle historien at Robin Koss også var statssekretær for Støre da Støre var helseminister i 2013.

– Vi har bedt om en juridisk vurdering fra advokatselskapet Ernst & Young om lovligheten av forslaget i statsbudsjettet om å innføre grunnrenteskatt på vannkraft med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2022, sier Kåss til VG.

Justisdepartementet har selv vurdert at forslaget grenser til det grunnlovsstridige, men ligger innenfor om det begrunnes godt med hensyn til nødvendighet. Energi Norge påpekte dette under energidagene arrangert av NVE forrige uke.