En ny rapport viser at Norge er det eneste landet i Norden som ikke sliter med tilstrekkelig effekt i kraftnettet, i møte med en kommende kald vinter og timene med høyest strømforbruk.
En ny rapport viser at Norge er det eneste landet i Norden som ikke sliter med tilstrekkelig effekt i kraftnettet, i møte med en kommende kald vinter og timene med høyest strømforbruk. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Fersk rapport fra sammenslutningen av europeiske systemoperatører:

Bare ètt land i Norden har tilstrekkelig kraftsystem til å møte de kaldeste timene

Det er bare ett av de Nordiske landene som isolert sett har tilstrekkelig med kapasitet i kraftsystemet til å møte de kaldeste timene til vinteren, når det blir kaldt og det blir brukt mye strøm på en gang av svært mange. Dette landet er Norge i følge en fersk rapport fra sammenslutningen av europeiske systemoperatører (ENTSO-E).

For landene rundt oss er det en utfordring at de risikerer å ikke ha nok strøm til timene med høyest forbruk. Norge er det eneste av de nordiske landene som isolert sett nå har tilstrekkelig effekt i kraftsystemet til å håndtere forbruket også de kaldeste vinterdagene.

Det er Statnett som skriver dette i en pressemelding.

Det er Statnetts konserndirektør Peer Olav Østli som kommer med uttalelsen. Han viser til en fersk rapport fra sammenslutningen av europeiske systemoperatører (ENTSO-E).

Rapporten viser at det vil være krevende å sikre tilstrekkelig effekt i kraftnettet de kaldeste vinterdagene både i Norden og resten av Europa. Norge er imidlertid unntaket i følge Østli.

Rapportens konklusjon bygger imidlertid bare på en «isolert» vurdering, og Statnett gir ingen garanti for at det blir slik.

– Vi varslet tidlig at det kan bli en stram situasjon mot slutten av vinteren dersom det blir vanskelig å importere fra landene rundt oss og vinteren blir kald. Selv om vannmagasinene er fylt opp noe de siste ukene vurderer vi fortsatt kraftsituasjonen som stram i Sør-Norge, sier også Østli i følge pressemeldingen.

Rapporten viser at kraftsystemene i Norden og Baltikum har små marginer når det gjelder energi og effekt til vinteren og det blir kaldt, og det kan gjøre at det blir en stor utfordring å dekke behovet i de timene det er mest forbruk, og sannsynligheten for import fra nabolandene blir da fraværende for vår egen del.

I følge Østli er det store forskjeller mellom regionene, både i Norge og i landene rundt. Østli peker på at dette gjør at det er viktig med samarbeid over landegrensene for å ivareta forsyningssikkerheten også i krevende situasjoner.