Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde for dagens demonstrasjon i Storbritania for lavere pris på strøm og gass. FOTO: Getty Images

Britene demonstrerer for kWt-pris på 100 øre

I Sør-Norge er kWt-prisen tre ganger så høy som i Storbritania, og etter strømstøtte har Sør-Norge «bare» 50 prosent så høy pris som vårt naboland i vest. Riktignok på gass, men det er nettopp dette de bruker der borte i husholdningene, og strøm benytter de fleste der bare til belysning sammen med stearinlys. Realiteten er at husholdninger i Sør-Norge kanskje betaler den dyreste prisen for oppvarming i Europa, selv etter at strømstøtten er trukket fra.

Av totalt 27,2 millioner britiske husholdninger er 23,9 millioner knyttet opp mot infrastrukturen slik at de kan bruke gass til oppvarming og matlaging. Dette skrev Enerwe i 2019. Redaksjonen er ikke kjent med at tallet er annerledes i dag. I Norge er det forbud mot både gass- og oljefyring. Vedfyring er fortsatt tillatt, men en kubbe med ved koster nå i butikkene ca. 10 kroner og for denne energiformen er det ikke strømstøtte i det hele tatt.

Storbritania har innført pristak på både strøm og gass. Det gjorde de tidligere denne måneden. I dag er det nye pristaket på strøm 34 pence per kilowattime, mens det for gass er på 10,3 pence per kilowattime, altså like over fire norske kroner for strøm og like over én krone kilowattimen for gass, skriver E24 i dag.

Dette betyr at Britene må betale ca. 100 øre/kWt for oppvarming, komfyr og kjøleskap mens husholdninger i Sør-Norge må betale tre ganger så høy pris. Etter strømstøtte er trukket fra, blir det «bare» ca. 50 prosent høyere pris.

I dag demonstrerer britene for prisen de må betale for å varme opp boligene de har, bruke komfyren og holde kjøleskap og fryse kaldt. Dette fremgår av den samme artikkelen fra E24.

Det er meningsløst å sammenligne hva nordmenn betaler i strømpris med hva husholdninger i andre land betaler for sin strøm (som de fleste bare benytter til belysning). Realiteten er at husholdninger i Sør-Norge kanskje betaler den dyreste prisen for oppvarming i hele Europa, selv etter at strømstøtten er trukket fra.