De foreløpige tallene fra NordPool viser at du i morgen kan spare mest penger ved å legge strømforbruket til i natt og i morgen tidlig.
De foreløpige tallene fra NordPool viser at du i morgen kan spare mest penger ved å legge strømforbruket til i natt og i morgen tidlig. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Bruk mest strøm i natt og i morgen ettermiddagen om du ønsker å spare penger

Morgendagens strømprismelding fra NordPool er klar.

Dersom du ønsker mest mulig tilbake i strømstøtte i forhold til faktisk forbruk av strøm, må du i morgen om du har mulighet plassere det meste av strømforbruket før kl. 07.00 samt mellom klokken 11.00 til 16.00. I disse periodene er nemlig strømprisene lavere enn gjennomsnittsprisen for døgnet.

Gjennomsnittsprisen for døgnet blir i følge de foreløpige tallene fra Nordpool 135 øre/kWt, opp ca. 20 øre/kWt fra i dag. I de nevnte periodene vil du isolert sett kunne få mer i strømstøtte, enn om du fordeler strømforbruket jevnt.

Dersom du motsatt bruker mindre de aktuelle periodene og i stedet mer når strømprisen blir over gjennomsnittet, får du tilsvarende mindre i strømstøtte. Dette skyldes at støtteordningen tar utgangspunkt i gjennomsnittsprisen for måneden og de enkelte døgnprisene. De aller fleste kan nok ikke bruke mest strøm når prisen blir lavest, og det får den konsekvens at for de fleste blir den reelle støtteprosenten lavere enn 90 prosent for de kalde månedene slik Regjeringen har bestemt.

Den absolutt laveste strømprisen blir natt til i morgen, mellom kl. 01.00 og 02.00. Prisen er da 69 øre/kWt som inkl. moms. Dette er også under den nedre støttegrensen som er 87,5 øre/Kwt inkl. moms. Isolert sett får du derfor mer i strømstøtte for denne perioden enn du betaler for strømmen. Enkelte sier at dette innebærer gratis strøm, men det er feil. Dette fordi strømstøtten som nevnt ikke beregnes ut fra isolerte timer, men gjennomsnittspriser for måneden som igjen bygger på gjennomsnittspriser for døgnet.

Strømprisen er under nedre grense for støtten i hele perioden fra midnatt og frem til kl. 04.00 i natt som kommer.

Prisene er høyest i morgen kveld frem til midnatt med toppris mellom kl. 19.00 og 20.00. Timeprisen er da 231 øre/kWt. En bør som nevnt unngå å benytte mest mulig strøm i denne perioden, om en er opptatt av å få mest mulig tilbake i strømstøtte.

Nevnte gjelder for Sør-Norge. For Midt-Norge blir det isolert sett ikke noen strømstøtte og det blir det nok heller ikke for denne landsdelen for oktober. Døgnprisen blir i morgen 71 øre/kWt og for Nord-Norge blir den 22 øre/kWt.

Prisene nevnt ovenfor er inklusiv moms men uten strømleverandørs påslag og gebyr. Dersom du har en dårlig strømavtale kan det være at du betaler langt mer for strømmen fordi strømstøtten tar utgangspunkt i gjennomsnittsprisen fra Nordpool og ikke den enkeltes strømavtale. Motsatt vil de få som har gunstige strømavtaler (fastpris) samlet betale langt mindre, og enkelte vil også i morgen tjene penger på å bruke strøm.