Statens egen strømsjef har ca. 10 millioner kroner i årlig lønn når pensjonskostnader er medtatt. Foto: Statkraft
Statens egen strømsjef har ca. 10 millioner kroner i årlig lønn når pensjonskostnader er medtatt. Foto: Statkraft

Budsjett for rettferdig fordeling – 10 millioner kroner til statkraftsjefen

Mener virkelig Støre og Vedum at budsjettet de har lagt frem skaper trygghet og gir en rettferdig fordeling for norske strømkunder, eller gjelder dette utsagnet bare for staten og statens egen strømsjef?

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft mottok 9.555.000 kroner i lønn fra Statkraft i fjor. Det fremgår av forslaget til statsbudsjett for 2023, som finansminister Trygve Slagsvold Vedum la frem nylig.

Informasjonen om lønnen er gitt i budsjettet i henhold til rundskriv fra Finansdepartementet, hvor det fremgår at det ved hvert budsjett skal det gis en samlet framstilling av ansettelsesvilkårene til lederne i heleide statlige foretak i fagproposisjonene.

Lønnen er beregnet slik:

Fastlønn 5 838 000
Bonus 802.000
Godtgjørelse: 220.000
Pensjon: 2.695.000
Sum: 9.555.000

Det fremgår også at det er avtalt en særskilt etterlønn ved oppsigelse fra
arbeidsgiver med kortere frist enn 6 mnd. Konsernsjefen har i et slikt tilfelle har rett til et sluttvederlag på inntil 12 månedslønner ut over avtalt oppsigelsestid, men som reduseres ved annen inntekt i utbetalingsperioden.

Til slutt fremgår det at konsernsjefen har avtale om stillingsendring etter fylte 62 år,
som innebærer at han tilbys en annen stilling med en lønn på 75 pst. av direktørlønnen med redusert arbeidstid fram til avtalt pensjonsalder (67 år) om selskapet eller den ansatte ber om dette.

Christian Rynning-Tønnesen har vært konsernsjef i Statkraft siden 2010. Før dette var han konsernsjef i Norske Skog fra 2006 til 2010 og konserndirektør for finans og økonomi i Norske Skog fra 2005 til 2006.

Det var Europower som først skrev om saken i dag.

I forslaget til statsbudsjett som finansminister Trygve Slagsvold Vedum har lagt frem, er det foreslått at det settes av 44,7 milliardar kroner, som skal dekke strømstøtteordningen frem til november 2023. Det utgjør ca. halvparten av inntektene staten får som følge av de høye strømprisene.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil ikke gi mer enn halvparten tilbake til strømkundene. Resten skal staten selv disponere slik staten finner rettferdig og hensiktsmessig. Foto: Stillbilde fra Debatten NRK i forbindelse med Vedums redegjørelse for økt grunnrenteskatt