Arbeidsgiverorganisasjonen Treindustrien som har over 100 medlemsbedrifter, mener dagens strømstøtteordning for næringslivet vil ende med et grønt havari.
Arbeidsgiverorganisasjonen Treindustrien som har over 100 medlemsbedrifter, mener dagens strømstøtteordning for næringslivet vil ende med et grønt havari. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Dårlig strømstøtteordning i Statsbudsjettet ender med grønt industrihavari

Lederen i arbeidsgiverorganisasjonen Treindustrien mener de høye strømprisene og den dårlige strømstøtten for bedrifter, vil ende med et grønt industrihavari for landet.

Lederen for arbeidsgiverorganisasjonen Treindustrien, Heidi Finstad, går kraftig ut mot Regjeringens strømstøtteordning for bedrifter innen treindustrien.

– Vi har gått fra en visjon om at treindustrien skulle være nøkkelen til et grønt industriløft, til en situasjon der lønnsomheten nærmest over natten er borte på grunn av bråstopp i salget og skyhøye strømpriser. Dette kan ende med et grønt industrihavari, sier hun til DN i en sak de har om fall i trelastprisene i dag.

Treindustrien har over 100 medlemsbedrifter innen trelastindustri, limtrefabrikker, elementprodusenter, impregneringsverk og produsenter av andre trebaserte bygge- og emballasjeartikler. Våre medlemmer er viktig leverandør av halvfabrikata til annen treforbrukende industri og av råvarer til treforedlings-, sponplate- og fiberplateindustrien og produsenter av bioenergi, skriver organisasjonen på sine nettsider.

Det fremgår også at siden i sommer, er antall ansatte i en hjørnesteinsbedrift som DN har intervjuet, redusert fra 110 til 80 gjennom permitteringer og termineringer av kontrakter.

Treindustrien skrev samme dag som strømstøtte-ordningen ble kunngjort av Regjeringen en egen pressemelding om sitt syn på denne. Her uttrykte organisasjonen at tiltakspakken for bedriftene i strømsituasjonen, kan gjøre at treindustrien faller mellom to stoler og at tre-bedriftene risikerer å falle utenfor den nye ordningen for fastprisavtaler og kan heller ikke bruke industrikraftavtaler.