Statnett har lagt ut på nett sensitive opplyser om sårbarheter i strømnettet. Nå er opplysningene fjernet. Foto: Statnett
Statnett har lagt ut på nett sensitive opplyser om sårbarheter i strømnettet. Nå er opplysningene fjernet. Foto: Statnett

Dokumentlekkasje fra Statnett – sensitive opplysninger lagt ut på nett

Statnett har offentliggjort dokumenter om sårbare installasjoner som ikke skulle blitt kjent for allmenheten. Nå er de fjernet fra nett.

Analyse av viktige strømkabler i Oslo ble lagt ut offentlig. De «Inneholder beskrivelser av sårbarhet», og skulle ikke vært offentliggjort, sier Statnett, som gjennomgår sine rutiner skriver DN i kveld.

NVE har gjort det samme og har også fjernet dokumentene i følge avisen.

Strømnettets sårbarhet både i forhold til installasjoner og IKT har vært i fokus den siste tiden, og ble også viet stor oppmerksomhet under NVE`s energidager forrige uke. Fokuset kom etter sabotasjen mot Nord Stream 1 og Nord Stream 2 tidligere i høst.

Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap skrev i rapport om temaet (Samfunnets kritiske funksjoner) i 2016 følgende:

Evne til å opprettholde konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for informasjon i energiforsyningen er grunnleggende viktig for sikkerheten. For de viktigste anleggene i energiforsyningen stilles det krav om redundante sambandsveier for elektronisk kommuinikasjon i driftskontrollsystemet.

Det kan synes som at det er pålagte rutiner om konfidensialitet kan være brutt hos Statnett.