Med ekstremøkning i ladeprisene på ladestasjoner og Regjeringens forslag til statsbudsjett som ilegger elbileiere over en milliard i ekstra kostnader, vil det for mange lønne seg å velge dieselbil foran elbil.
Med ekstremøkning i ladeprisene på ladestasjoner og Regjeringens forslag til statsbudsjett som ilegger elbileiere over en milliard i ekstra kostnader, vil det for mange lønne seg å velge dieselbil foran elbil. FOTO: Getty Images

Dramatisk kostnadsøkning for elbileiere – for mange blir det nå billigere å kjøre diesel

Prisene på el-bil lading på ladestasjoner har steget langt mer enn strømprisene, og enkelte tar opp mot 10 kr/kWt. I tillegg kommer Regjeringens forslag i statsbudsjettet, som innebærer lang over 1 milliard ekstra i utgiftskroner for landets elbil-eiere. Fordelen med gratis ferge er også i hovedsak borte, for den skal i stor grad gjelde for alle kjøretøy.

Prisene på elbil-lading ved ladestasjoner har steget dramatisk det siste året, og de dyreste tar opp mot 10 kr/kWt for lading. Dette viser en ny undersøkelse foretatt av Teknisk Ukeblad (TU) publisert i dag.

Det gis ikke strømstøtte for lading av elbil på ladestasjon, og det gjør forskjellen fra hjemmelading betydelig.

En viktig endring som ligger til grunn for dette er, i tillegg til at strømprisene har skutt i været det siste året, at ladeoperatørene har endret sine prismodeller. Mens det tidligere var vanlig å ta betalt per minutt og kilowattime, har ladeselskapene i løpet av året endret modellen til å ta betalt bare for kilowattimer, og i noen tilfeller en «straffetakst» med minuttpris etter en stund, skriver TU.

En gjennomsnitts elbil bruker ca. 2 kWt pr. mil. Med en pris på 10 kr/kWt utgjør det 20 kroner/mil. Til sammenligning vil en gjennomsnitts moderne diesebil ofte bare bruke en halv liter diesel/mil. Dette gjør det vesentlig billigere å kjøre dieselbil enn elbil, om du er avhengig av lading på stasjon og ikke kan lade det meste av forbruket hjemme og få strømstøtte.

Dersom du er avhengig av å lade elbilen på ladestasjon, vil det i dag være billigere å kjøre med en dieselbil. FOTO: Getty Images

Den dramatiske økningen på prisene for billading kommer i tillegg til Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 som finansminister Trygve Slagsvold Vedum nylig la frem. Her foreslår Regjeringen følgende ekstra kostnader for elbil-eiere:

– Moms på nye elbiler over 500.000 kroner
– Vektavgift på alle biler over 500 kg (for en Tesla X blir det ca. 20.000 kroner)
– Full omregistreringsavgift for brukte elbiler
– Økt bompengegrense for elbiler

En fordel for elbiler har vært at de slipper å betale billett ved bruk av ferge. I budsjettet er det imidlertid foreslått fritak for fergekostnader for alle kjøretøy for alle fergeleier i Norge som ikke har fastlandsforbindelse. Der det skal koste noe, skal det dessuten være halv pris av i dag.

Regjeringen vil likestille diesel- og bensinbiler med elbiler for alle landets fergeleier hvor det ikke er fastlandsforbindelse. Øvrige fergeleier vil halvere prisen for fossile kjøretøy. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Det er anslått at de nevnte kostnadene for elbileiere i budsjettet, vil bli ca. 1,3 milliarder kroner.

Da budsjettet ble presentert ble det sagt at det samlede skattetrykket for vanlige folk skulle lettes. Det viste seg senere å være feil, da Vedum hadde glemt å ta med «skatten» på elbilene.

– Denne regjeringen går på diesel! I forslag til statsbudsjett vil de at det skal bli dyrere å kjøpe og bruke elbil, uttalte Christina Bu i Elbilforeningen etter at budsjettforslaget ble lagt frem. Det er nok ikke helt presist, da det nok fortsatt vil være gunstig for mange å velge elbil, særlig om en velger en liten og kan lade det meste av forbruket hjemme og få strømstøtte.