Datasentre har hatt redusert elavgift. Det vil Regjeringen nå endre.
Datasentre har hatt redusert elavgift. Det vil Regjeringen nå endre. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Dyrere strøm for datasentre

Datasentre vil få høyere elavgift og etter alminnelig sats fremover.

Regjeringen foreslår i forslaget til statsbudsjett for 2023 som ble lagt frem i dag, å avvikle den reduserte satsen i elavgiften for datasentre. Kraft til datasentre vil dermed være ilagt elavgift etter alminnelige satser, i likhet med kraft til andre tjenesteytende næringer.

– Vi står i en helt annen situasjon i kraftmarkedet nå enn da den reduserte satsen for datasentre ble innført i 2016. Mange steder er tilgangen på kraft nå presset, noe som gjør at prisene stiger. Samtidig ser vi en utvikling med økt utvinning av kryptovaluta i Norge. Vi trenger denne kraften til felleskapet. Regjeringen vil derfor avvikle ordningen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), i en pressemelding som nettopp er lagt ut om saken.

Økt elavgift innebærer at datasentre vil få høyere strømregning.

I forslaget ble det også foreslått å fortsette dagens strømstøtte-ordning frem til november 20223. Regjeringen økte satsen for støtte fra 80 til 90 prosent for strømpriser over 87,5 øre, med virkning fra forrige måned. Det ligger i forslaget at dette videreføres frem til november neste år, dvs. 90 prosent for januar-mars og oktober-desember, og 80 prosent for øvrig, slik det har vært i år.

Du kan lese mer om innholdet i budsjettforslaget her.