Tidligere regionsdirektør i Det Norske Veritas med ansvar for gassrørledningene Nord Stream 1 og 2, mener at Europa ved energipakke 3 i stor grad selv har forårsaket energikrisen i Europa.
Tidligere regionsdirektør i Det Norske Veritas med ansvar for gassrørledningene Nord Stream 1 og 2, mener at Europa ved energipakke 3 i stor grad selv har forårsaket energikrisen i Europa. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Eksdirektør i Norske Veritas peker på energipakke 3 som årsak til energikrisen

Mener at Europa ved energipakke 3 har ekskluderte seg selv fra å ha andre leverandører av gass enn Russland.

Tidligere regiondirektør for Det Norske Veritas i Russland, Kasakhstan og Eurasia, mener at Europa i stor grad kan takke seg selv for energikrisen som har oppstått. EU har blant annet med energipakke 3, ekskludert seg selv fra å ha andre leverandører enn Russland, sier han til DN i dag.

– Europa kunne investert i mange flere parallelle importmuligheter, ved blant annet å skaffe seg flere import-terminaler for flytende gass. EU har dessuten vært så strikse på transportreglene i den 3. energipakken at flere mulige gasseksportører nok er skremt bort, sier han til avisen samtidig som han peker mot Algerie som kunne vært et godt alternativ til Russland på et tidligere tidspunkt.

Energipakke 3
Energimarkedspakke 3 ble vedtatt av EU i 2009 og setter strenge regler for kraft- og gassmarkedet i EU. Målsettingen med pakken var å utnytte energikapasiteten innenfor EU på best mulig måte for medlemslandene.

Slik har det imidlertid ikke gått mener den tidligere regionsdirektøren for Veritas. Han hadde selv ansvaret for Nord Stream 1 og Nord Stream 2 frem til han sluttet i selskapet nå i sommer. Da hadde han jobbet der i snart 30 år, og de 15 siste med nevnte gassledninger.

Norge tilsluttet seg energipakke 3 i 2018. Dette skjedde etter vedtak i Stortinget med simpelt flertall, og under forrige regjering med Erna Solberg.

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre støttet regjeringen i at Norge skulle slutte seg til energipakke 3. Til kritiske røster i LO og eget parti uttalte Støre den gang til NTB:

– Arbeiderpartiet ville ikke på vilkår inngått en avtale som svekket nasjonalt eierskap, suverenitet og styringsrett over våre naturressurser. Dette har ligget i vår historie siden vannkraften ble underlagt konsesjonslover.

ACER
Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) er EU-organet som kontrollerer at medlemslandene overholder forpliktelsene i energimarkedspakke 3, herunder at alle landene som omfattes av energifellesskapet praktiserer reglene likt. Ved uenighet mellom landene, kan ACER både gi anbefalinger og treffe vedtak

ACER ble etablert i 2011 og Norge ble ved tiltredelsen av energipakke 3 tilsluttet ACER. For Norges del er det Reguleringsmyndigheten for energi (RME) for har ansvaret. RME er organisert som en egen enhet i NVE.

Nei til EU-søksmål
Nei til EU anla søksmål mot norske myndigheter etter tiltredelsen av energipakke 3, med påstand om at innlemmelsen medførte grunnlovsstridig overføring av norsk myndighet, da innlemmelsen ikke skjedde ved kvalifisert flertall. Søksmålet førte ikke frem, da tingretten mente at den myndighetsoverføringen var «lite inngripende», og at det da var tilstrekkelig med et alminnelig flertall i Stortinget.

Nei til EU anket avgjørelsen videre til lagmannsretten som skal starte behandlingen av ankesaken i slutten av denne måneden.