ACER ber nå egentlig Støre om å holde kjeft og ikke en gang tenke på å innføre eksportrestriksjoner ved lav vannstand i norske vannmagasiner slik han offentlig har uttalt at han nå planlegger å gjør. Foto: Stillbilde av AP`s sending fra AP`s landsmøte i høst.
ACER ber nå egentlig Støre om å holde kjeft og ikke en gang tenke på å innføre eksportrestriksjoner ved lav vannstand i norske vannmagasiner slik han offentlig har uttalt at han nå planlegger å gjør. Foto: Stillbilde av AP`s sending fra AP`s landsmøte i høst.

EU ber Støre holde kjeft om eksportrestriksjoner på strøm

EU (Acer) ber nå medlemslandene om avstå fra å innføre eksportrestriksjoner på strøm. Det fremgår av pressemeldingen at landene ikke en gang bør snakke offentlig om slikt.  Da spørs det hva vår egen statsminister nå vil gjør. Først var han mot restriksjoner så motsatt. Vil han fra nå holde kjeft eller fortsette planene han har ombestemt seg og offentlig sagt han har lagt?

ACER ber nå i en pressemelding medlemslandene om å avstå fra eksportrestriksjoner på strøm.

– ACER oppfordrer til europeisk solidaritet for å holde elektrisitet og gass flytende mellom EUs medlemsland gjennom den kommende vinteren, fremgår det av meldingen.

Bakgrunnen for meldingen er at EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) og nasjonale energitilsynsmyndigheter denne uka har diskutert behovet for å holde strøm og gass flytende mellom medlemslandene i løpet av de kommende vintermånedene, skriver Europower.

Helt konkret oppfordrer energibyrået landene til ikke å begrense eksporten. ACER ber faktisk spesifikt om at landene ikke en gang skal kunngjøre eksportrestriksjoner, skriver bransjeavisen. Det betyr vel det samme som å ikke snakke offentlig om slike planer skulle en tro, eller holde kjeft.

Støre var først negativ til eksportreduksjoner nå i sommer da vannstanden i landets magasiner var lav. Kort tid etter ombestemte han seg etter mye kritikk og medieomtale.

– Hvert land må ta ansvar for at kraftsystemet deres holder, sa han i et intervju med Aftenposten dagen før et møte med Tysklands statsminister Olaf Scholz i august, noen uker etter at han sa motsatt.

Norge ble i fjor bundet til CACM-forordningen som overlater en del myndighet til ACER i forbindelse med flyten av kraft mellom Norge og resten av Europa.

Det er uklart om ACER også mener eksportrestriksjoner som planlegges av Regjeringen kan forbys for Norges del, eller om pressemeldingen bare innebærer en moralsk pekefinger til Støre.

Det er fra før allerede kjent at ESA følger nøye med på hva Støre gjør. Det er nå ikke enkelt å være landets statsminister og ha ansvaret for norsk energipolitikk.