EU har avtalt å bytte ut hele bilparken bestående av ca. 300 millioner biler med elbil. Til dette vil det medgå elektrisk kraft tilsvarende ca. 4 ganger norsk samlet kraftproduksjon.
EU har avtalt å bytte ut hele bilparken bestående av ca. 300 millioner biler med elbil. Til dette vil det medgå elektrisk kraft tilsvarende ca. 4 ganger norsk samlet kraftproduksjon. FOTO: Getty Images/iStockphoto

EU: Skal ha 300 mill. elbiler som vil forbruke 4 ganger norsk kraftproduksjon

EU-parlamentet og ministerrådet ble i går enige om endelig utfasing av fossile biler. Avtalen innebærer at EU hvert år etter utfasingen, trenger ca. 4 ganger så mye som et helt års samlet norsk kraftproduksjon.

Lederen for miljøkomiteen i EU-parlamentet, Pascal Canfin, skrev i går kveld på Twitter at Eu-parlamentet og ministerrådet nettopp hadde avsluttet forhandlingene om utslippsnivåer for biler. De er etter flere års diskusjoner nå blitt enige om at ingen nye bensin- og dieselbiler skal bli solgt i EU fra 2035.

– En historisk EU-beslutning for klimaet som bekrefter målet om 100 prosent utslippsfrie biler innen 2035 fremgår det av meldingen.

Europa har en bestand på ca. 300 millioner biler som går på diesel eller bensin. I dag morges ble det avholdt pressekonferanse om saken. Det er EU-parlamentet som ved formelt vedtak endelig må ta stilling til avgjørelsen som også skal revurderes i 2026.

Tyskland alene har ca. 40 millioner fossile biler, og har vært uenig i beslutningen. Det fryktes blant annet at det både blir vanskelig med tilgang til tilstrekkelig mengde med mineraler for å få batteri til den store mengden elbiler samt at det vil gå ut over energiforsyningen.

I 2021 var det ca. 300.000 elbiler i Norge. Statkrafts ladeselskap Mer uttalte da til Teknisk Ukeblad at disse brukte ca. 566 gigawatt timer pr. år. Ut fra dette regnestykket vil 300 millioner nye elbiler slik EU har vedtatt, forbruke ca. 566 terrawattimer eller nesten 4 ganger så mye som hele Norges samlede årsproduksjon i dag.

Vedtaket om overgang til elbiler både i Norge og i Europa vil presse etterspørselen etter strøm opp. Det vil påvirke Norske strømpriser negativt om ikke både Norge og resten av Europa får tilsvarende utvidet kraftproduksjon. Det haster således med å få fortgang i både Norges og Europas planer om utvidet krafttilgang.

Det fremgår av EU-enigheten i går at EU også vil ha i gang en intensivordning med subsidiering som ligner den Norge har hatt for elbiler over flere år. Bakgrunnen er at EU vil ha fortgang i utfasingen. Så spørs det om det blir tilsvarende fortgang i nyetableringen av kraftverk.