Denne 4 meter lange torpedoen ble funnet oppå NordNed kabelen som går mellom Flekkefjord og Nederland. Det skjedde i 2014, da Russland annekterte Krim. Kabelen ligger rett under og ses derfor ikke på bildet, ca. en halv meter under grunnen (nedgravd under torpedoen). Foto: Statnett
Denne 4 meter lange torpedoen ble funnet oppå NordNed kabelen som går mellom Flekkefjord og Nederland. Det skjedde i 2014, da Russland annekterte Krim. Kabelen ligger rett under og ses derfor ikke på bildet, ca. en halv meter under grunnen (nedgravd under torpedoen). Foto: Statnett

Fant torpedo oppå NorNed kabelen – i morgen åpner den igjen med full eksport.

Da Russland annekterte Krim i 2014 så fant Statnett en 4 meter lang torpedo oppå strømkabelen mellom Norge og Nederland (NorNed). Nå har kabelen vært stengt siden mai i år på grunn av vedlikehold, og i morgen kl. 10.00 åpner den igjen. Det vil gi økt prissmitte fra Europa og over på norske strømpriser fremover.

Den undersjøiske strømkabelen mellom Norge og Nederland (NorNed) har vært ute av drift siden mai i år på grunn av vedlikehold, men åpner igjen i morgen med eksport på over 6 GWt. Gjenåpningen vil gi økt prissmitte fra Europa i tiden fremover samt økt press mot sørnorske vannmagasin.

NorNed-kabelen er nesten 600 km lang og ble åpnet i 2008. Den går fra Feda (Kvinesdal) til Nederland. Den har en kapasitet på 700 MW og kan utveksle 6 TWh kraft årlig mellom Norge og det europeiske kraftmarkedet.

NorNed har derved bare ca. halvparten av eksportkapasiteten av kablene til hhv. England og Tyskland. Morgendagens eksport er ca. halv dagskapasitet, hvilket skyldes at kablene først åpner kl. 10.00 og ikke ved midnatt.

Da Russland annekterte Krim i 2014, ble det under en rutineinspeksjon funnet en fire meter lang torpedo liggende oppå kabelen. Funnet ble gjort på ca. 50 meters dyp, og rett over selve kabelen. Funnet ble gjort på den norske delen, men i dansk farvann.

Torpedoen ble ikke tatt opp eller undersøkt nærmere da den ble funnet. Året etter, i 2015, ble det sendt ned en fjernstyrt undervannsfarkost, og det ble da konstatert at torpedoen lå på samme sted (se bildet ovenfor).

Den 4 meter lange torpedoen lå med fremre del rett over NorNed kabelen slik fremgår av bildet. Foto: Statnett

I følge Statnett lå ikke torpedoen der da kabelen ble anlagt i 2008.

Det er ukjent om torpedoen fortsatt ligger oppå kabelen eller om Statnett i forbindelse med det lange vedlikeholdet nå har fjernet den. Vi antar det siste.