Den lave døgnprisen og tider med gratis strøm fortsetter også for i morgen (Illustrasjonsbilde)
Den lave døgnprisen og tider med gratis strøm fortsetter også for i morgen (Illustrasjonsbilde) FOTO: Getty Images/iStockphoto

FANTASTISK: Gratis strøm også i morgen

De foreløpige tallene fra Nord Pool viser at den lave døgnprisen og tider med gratis strøm fortsetter også i morgen – og over hele landet. Det er sterk vind og mye vindkraft som er årsaken.

De lave strømprisene landet har hatt de siste dagene fortsetter også i morgen. Da vil døgnprisen i Sør-Norge være 29 øre/kWt inkl. avgifter, og i Nord-Norge og Midt-Norge henholdsvis 4 og 5 øre. Dette er omtrent samme priser som i dag, med en forskjell at i Midt-Norge og Nord-Norge endatil får betalt for å bruke strøm.

Det er mye vindkraft som er årsaken til de høye prisene. Kraftprodusenter i hele Europa sliter med å bli kvitt overskuddsstrømmen som ikke kan lagres men må brukes når vinden blåser slik den gjør nå.

Mye uvær og vindkraft de siste dagene gjør at det blir overskudd på kraft som ikke kan lagres. Den må brukes opp med en gang og det gjør at strømprisene blir rekordlave. FOTO: Getty Images/iStockphoto


Den laveste prisen i morgen er som i dag ned mot 0 kroner, og er natt til i morgen. Dette gjelder for hele landet.

Den høyeste prisen er 76 øre/kWt og også omtrent den samme som i dag, og også i morgen mellom kl. 08.00 og 09.00.

Det er samme prisene i alle tre sonene i Sør-Norge i morgen slik det har vært den siste tiden. Det spesielle er at også i morgen, er prisene i Midt-Norge og Nord-Norge også er like ut fra Nordpool, og er ca. 4 øre/kWt før avgifter (Nord-Norge har ikke moms), slik den er i dag.

De lave prisene gjør at strømstøtten for måneden blir mindre. Dette fordi den gjennomsnittlige strømprisen blir lavere. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2023 for Stortinget. Her fremgikk det at dagens strømstøtteordning vil fortsette ut november neste år, dvs. med økt støttesats 90 prosent for de «kalde» månedene og ellers 80 prosent.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2023. Her fremgikk det at strømstøtten vi har i dag fortsetter ut november neste år. Bilde: Stillbilde fra Debatten på NRK forrige uke, som dreide seg om skatteinntekter fra blant annet Havbruk og kraft – og budsjettet 2023.

Alle priser ovenfor er inkludert avgifter.