Direktør i Finans Norge Idar Kreutzer på KPMG solvency forum 2014
"Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no"
Direktør i Finans Norge Idar Kreutzer på KPMG solvency forum 2014 "Foto: [email protected]" FOTO: CF-Wesenberg

Finans Norge-direktør om Vedums strømbudsjett: «En internasjonal skandale»

Finans Norge-sjef Idar Kreutzer sier Vedums grunnrenteskatt for strømprodusenter er en internasjonal skandale.

Direktøren i Finans Norge, Idar Kreutzer, kaller den nye kraftskatten som er lagt på kraftindustrien for «en internasjonal skandale».

– Jeg vil karakterisere det som en internasjonal skandale som vil kunne få vidtrekkende konsekvenser for Norges anseelse i utlandet, sier han til E24.

E24 har forelagt kritikken overfor Senterpartiets parlamentariske nestleder, Geir Pollestad.

– Dette er ingen internasjonal skandale. Det skjer for mye i verden til at dette når opp, svarer han til E24.

Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet, Geir Pollestad, er ikke enig i Finans Norge-sjefens karakteristikk av budsjettet. Foto: Energinytt24


Finans Norge er finansnæringens hovedorganisasjon og representerer ca. 240 finansbedrifter med 50 000 ansatte.

Kreuts mener at aktører i vannkraftbransjen varslet at de dropper en rekke milliardinvesteringer i å oppgradere vannkraften på grunn av økte skatter. Også vindkraften skal skattlegges hardere, og børsnoterte Cloudberry sa i forrige uke til E24 at selskapet måtte satse utenfor Norge hvis forslaget ikke ble endret, skriver E24.

Energi Norge skrev allerede dagen før finansminister Trygve Slagsvold Vedum la frem forslaget til statsbudsjett for Stortinget, brev til Stortinget advarte mot det varslede forslaget til skatteendringer for landets vannkraftverk. Energi Norge skrev at de fryktet for at forslaget til skattebelastning vil gjøre at Norge ikke vil få tilstrekkelig med fornybar kraft til å møte fremtidens økte behov samt gi høyere strømpris.

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer, leverer og bygger infrastruktur for fornybar energi i Norge.

Norwea har gjort det samme og sammen med Energi Norge for vindkraft. Norwea er en interesse- og bransjeorganisasjon som fremmer vindkraft, både til lands og til havs.

Distriktsenergi som er interesseorganisasjonen for norske kraftselskaper, der nettselskapenes rammebetingelser er organisasjonens primære arbeidsområde, har etter fremleggelsen av budsjettforslaget uttalt at Vedums makspris på 70 øre innebærer en makspris for produsentene – og at resten går til staten.

Energinytt24 har skrevet flere saker om skatteendringen for landets kraftverk, og stilt spørsmål om dette er riktig vei å gå for å nå målsettingen om lav fastpris på strøm.