Flere vurderer å flytte bedriftene de har nordover til billigere strømsoner om det ikke snart kommer gode fastprisavtaler på plass i Sør-Norge skriver E24 i dag. Samtidig kritiseres næringsministeren for å pushe på for hardt. Illustrasjonsbilde.
Flere vurderer å flytte bedriftene de har nordover til billigere strømsoner om det ikke snart kommer gode fastprisavtaler på plass i Sør-Norge skriver E24 i dag. Samtidig kritiseres næringsministeren for å pushe på for hardt. Illustrasjonsbilde. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Flere vil flytte bedrifter til billigere strømsoner lenger nord

Flere bedrifter varsler at de vil flytte nordover til billigere strømsoner om det ikke snart kommer på plass gode fastprisavtaler for næringslivet slik næringsministeren forutsetter skriver E24, og næringsminister Vestre får kjeft for å pushe for hardt på kraftprodusentene for å få nettopp dette på plass.

Vestlandsbedrifter flykter fra strømprisene skriver E24 i dag og omtaler en pinnekjøttprodusent på vestlandet som har sett seg lei av de høye og ustabile strømprisene i Sør-Norge og nå vurdere å flytte hele produksjonen til Trøndelag i stedet.

– Nå er vi veldig spente på om de får til bedre fastprisavtaler. Det er litt opp til strømselskapet og regjeringen hva de klarer, sier Vidar Fatland til avisen. Han er fjerde generasjon og medeier i familieselskapet som har drevet med slakting siden 1892 i Rogaland.

Næringsminister Jan Christian Vestre har den siste tiden deltatt både på Debatten med Solvang og Politisk kvarter og gitt uttrykk for at han forutsetter at kraftprodusentene fra januar kan levere gode fastprisavtaler. Han viser til endringen Regjeringen har gjort med grunnrenteskatten, og lagt til rette for at dette kan bli mer økonomisk forutsigbar avtaleform for produsentene, da de kan se bort fra spotprisen. Endringen innebærer et unntak fra grunnrenteskatten, slik at når produsentene fremover avtaler fastpris, så vil de bli beskattet ut fra prisen de avtaler og ikke spotprisen som det siste året har vært langt høyere i de fleste tilfeller.

Regjeringen har samtidig med dette foreslått økt skatt for kraftbransjen, både økning av skatteprosenten for grunnrente (utnyttelse av naturressurser) og såkalt høyprisbidrag hvor staten «beslaglegger» strømpriser med 90 prosent strømpriser over 70 øre/kWt.

Både AP-ordførere, SP-medlemmer i lokalpolitikken, næringslivsledere og en rekke andre som taper penger på den samlede skatteøkningen for å inndra den enorme fortjenesten fra kraftprodusentene har kritisert Vestre og Regjeringen for dette.

Høyres energipolitiske talsmann Nikolai Astrup kalte for eksempel Vestre i går for å drive med useriøs politikk, når Vestre ville ha fortgang i fastprisavtalene.