Mange strømleverandører benytter grumsete virkemidler som vervepremier, returprovisjon til ulike aktører m.v, i sin iver etter å få nye strømkunder. Nå må Regjeringen komme på banen og gjøre noe av det som står i Hurdalsplattformen - og som ikke koster noe penger for Regjeringen.
Mange strømleverandører benytter grumsete virkemidler som vervepremier, returprovisjon til ulike aktører m.v, i sin iver etter å få nye strømkunder. Nå må Regjeringen komme på banen og gjøre noe av det som står i Hurdalsplattformen - og som ikke koster noe penger for Regjeringen. FOTO: Getty Images

Forby returprovisjon, vervepremier og tilsvarende grums i strømbransjen

Finansnæringen har forbud mot returprovisjon mens det i strømbransjen er fritt frem. Det koster ikke noe for Vedum & Co å vedta et forbud mot slikt grums, og dette ligger allerede i Hurdals-plattformen at Regjeringen skulle gjøre. Regjeringen må nå komme på banen og gjøre noe av det som står i Hurdalsplattformen. Det hjelper ikke å skylde på penger, for dette koster ikke noe i statsbudsjettet.

Reglene for returprovisjon for verdipapirforetak ble innskjerpet i 2018 og Regjeringen har ytterligere innskjerpinger på gang. Et forslag om forbud mot å motta vederlag fra eller betale vederlag til andre enn kunden i forbindelse med ytelse av investeringstjenester til ikke-profesjonelle kunder ble sendt ut på høring forrige måned. Samtidig er det fritt frem for både vervepremier, returprovisjoner og annet grums i strømbransjen.

I Hurdalsplattformen ble det avtalt at Regjeringen skulle forbedre forbrukerrettighetene i strømbransjen. Et forbud mot returprovisjon, vervepremier osv., ville medført en betydelig forbedring av forbrukerrettighetene til norske strømkunder, og regjeringspartiene kunne i stedet selv innkassert premie i form av fornøyde velgere. Det koster ikke noe for Regjeringen å innføre et slikt forbud, annet enn fornøyde velgere i den grad det skulle være en belastning for AP og SP.

Forbud mot returprovisjon og vervepremier, vil redusere risikoen for at folk som ikke er godt informert om ulike avtaler og strømleverandører blir lurt inn i dårlige avtaler. En trenger ikke være professor i økonomi for å forstå at strømleverandører som benytter slike verktøy i kampen for å få strømkunder, må dekke inn igjen kostnaden med det de betaler ut.

Vi kan se en økende tendens i markedet og i sosiale medier den siste tiden i bruk av slike grumsete virkemidler. Regjeringen må straks på banen og sørge for at norske strømkunder ikke lures inn i flere dårlige avtaler.