Marius Arion Nilsen (FrP) er medlem i Energi- og miljøkomiteen. I dag forteller han VG at FrP støtter at de med dårligst råd bør få lån av Husbanken for å øke gjeldsforpliktelsene, slik at de kan kjøpe varmepumpe og etterisolere ytterveggene.
Marius Arion Nilsen (FrP) er medlem i Energi- og miljøkomiteen. I dag forteller han VG at FrP støtter at de med dårligst råd bør få lån av Husbanken for å øke gjeldsforpliktelsene, slik at de kan kjøpe varmepumpe og etterisolere ytterveggene. FOTO: Stortinget

Har FrP resignert i strømprisdebatten?

Fra makspris på strøm eller bedre strømstøtte, resignerer nå tilsynelatende Frp og synes det er bra om de med lavest inntekt kan få lån i Husbanken til å kjøpe varmepumpe og solcellepanel. I hvert fall om vi skal tro det vi leser i VG i dag.

– Vi har vår primærpolitikk, men ser at det kan bli vanskelig å få flertall for makspris for bedrifter og husholdninger. Her er det et forslag som er bra og treffer de som sliter ved å gi dem muligheten til å få innført en del Enøk-tiltak, sier Frps Marius Arion Nilsen til VG i dag.

Forslaget han trekker frem er et forslag som Høyre, Venstre, KrF, SV, Venstre, MDG fremsatte 19. september i forbindelse med Stortingets hastemøte om kraftsituasjonen.

Nilsen forteller VG at Frp nå stiller seg bak forslaget som innebærer at de som har dårligst råd og takler renteøkningen dårligst, skal få låne penger av Husbanken til å kjøpe varmepume, etterisolere eller gjøre andre energieffektiviseringstiltak.

De fleste med lav inntekt leier bolig eller bor i blokk/borettslag der den reelle muligheten for energieffektivisering er svært liten, men det er ikke tematisert av VG eller Nilsen.

Forslaget lyder slik:

Stortinget ber regjeringen vurdere å styrke Husbankens arbeid med energitiltak for lavinntektshusholdninger, for eksempel ved å opprette midlertidig låneordning som kan benyttes til installasjon av varmepumpe, etterisolering av bygg og andre relevante ENØK-tiltak, i samspill med eksisterende ENØK-ordninger.

Stortinget skal i dag debattere dette og en rekke andre forslag som ble fremsatt 19. september fra ulike stortingsrepresentanter, og som da ble overført til Energi- og miljøkomiteen for nærmere utredning.