Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fra Debatten forrige uke på NRK. Bilde: Stillbilde fra NRK-Debatten forrige uke sendingen
I morgen skal SP`s landstyremøte votere over makspris på strøm. Det kan bli nådestøt for finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Stillbilde fra NRK Debatten

2,7 milliarder bare i flaskehalsinntekter i forrige måned.

Har han tatt med alle inntektene i budsjettet?

Staten tjente 2,7 milliarder kroner bare i flaskehalsinntekter forrige måned, 18 ganger mer enn september i fjor ,avslører Europower i dag. I tillegg kommer selve hovedinntekten fra strømsalg, forventet økt utbytte fra Statkraft og statens inntjening på grunnrenteskatt, andre skatter og ikke minst ekstra moms fra landets samlede strømsalg. Bare det utgjør ca. 25 prosent av det du betaler på strømregningen. Har Vedum tatt med alle inntektene i forslaget til statsbudsjett for 2023 som han legger frem torsdag?

På torsdag legger Vedum frem statsbudsjettet og det knytter seg spenning til hva han har anslått og oppgitt som inntekter fra de høye strømprisene vi har og forventer å ha i 2023. Energi Norge anslo for kort tid siden at statens ekstrainntekter som følge av de høye strømprisene er langt høyere enn tidligere antatt. Hele 70 milliarder konkluderte de med.

I tillegg kommer flaskehalsinntekter fra Statnett. De anslås bare for forrige måned å være 2,7 milliarder. Det er 18 ganger mer enn på samme tid i fjor skriver Europower i dag.

Europower har regnet ut at Statnett bare forrige måned fikk ca. 1,6 milliarder kroner i flaskehalsinntekter internt mellom sonene i Norge og ca. 1,1 milliarder kroner i flaskehalsinntekter fra kraftforbindelsene med utlandet. Samlet utgjør det ca. 2,7 milliarder kroner i flaskehalsinntekter, som kommer i tillegg til statens inntekter fra selve kraftprisen ved strømsalg via Statkraft (utbytte), grunnrenteskatt, annen skatt og moms. Sistnevnte utgjør ca. 25 prosent av det vi alle betaler på strømregningen.

Regjeringen har i følge Vedum fortsatt som mål å få rimelig strøm for landets strømforbrukere, og at dette skal koste 70 øre/kWt. Det uttalte Vedum for kort tid siden.

Det gjenstår å se hva Vedum legger frem i forslaget til statsbudsjett torsdag for å nå denne målsettingen.