Erna er stjerna med 32,4 prosent oppslutning på dagens måling. Foto: Høyre
Erna er stjerna med 32,4 prosent oppslutning på dagens måling. Foto: Høyre FOTO: Hans Kristian Thorbjoernsen

Høyre vil øke strømstøtten til bedrifter

Høyre vil legge 800 millioner mer i potten i strømstøtte til bedrifter i alternativt forslag til statsbudsjett for 2023.

Høyre vil gi bedriftene 800 millioner mer i strømstøtte enn det regjeringen og Sosialistisk Venstreparti er enige om. Dette skriver Høyre i en pressemelding på egen nettside i dag.

– Høyres mål var å finne en bedre ordning for bedriftene for å gi flere støtte, og dekke en større del av regningen. Det har vi klart, sier en fornøyd Tina Bru, finanspolitisk talsperson i Høyre i følge meldingen.

Det fremgår også at Høyre har invitert regjeringen til et forlik sammen med Høyre for å få det til. Regjeringen valgte i stedet SV og ble i går enige med SV om strømstøtten.

– Høsten blir en stor test på om vi stiller opp for de som sliter med utgiftene i krisetid. Nå sliter folk med strømregningene, da er det viktig at fellesskapet stiller opp på en skikkelig måte. Med denne avtalen sikres noen av de mest utsatte gruppene i samfunnet over 1,2 milliarder mer i strømstøtte, uttalte SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes på SV`s nettside i går. Han har ledet forhandlingene med Regjeringen fra SVs hold.

Høyres forslag er i følge pressemeldingen slik:

– Øke potten med 800 millioner kroner. 400 millioner kroner til å senke kravet om strømintensitet fra 3 prosent til 2,5 prosent, og 400 millioner kroner inn i det regjeringen har kalt for trinn 1 i sitt opplegg, slik at mer av strømregningen dekkes.

– Ber regjeringen senest innen desember vurdere om ordningen fungerer etter hensikten og om det er behov for lignende ordninger neste år og komme tilbake til Stortinget før juleferien med dette.

– Påpeker også at det er utfordringer for bedrifter som bruker naturgass og ber regjeringen vurdere situasjonen for disse og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.