I morgen kan du spare penger på strøm om du er våken hele natta og tar vaskemaskinen og forsteker middagen.
I morgen kan du spare penger på strøm om du er våken hele natta og tar vaskemaskinen og forsteker middagen. FOTO: Getty Images/iStockphoto

I morgen kan du få ned mot gratis strøm i Sør-Norge om du er våken hele natta

Lav strømpris frem til kl. 06.00 i morgen kan gjøre at det blir svært billig strømforbruk om en kan plassere det vesentlige av strømforbruket i denne perioden, dvs ta klesvasken og forsteke middagen. Dette er det imidlertid lite sannsynlig at særlig mange kan gjøre.

De i Sør-Norge som kan tilrettelegge det største strømforbruket fra midnatt og frem til i morgen tidlig kl. 06.00, vil kunne få svært billig strøm i morgen. Dette skyldes at strømprisen blir under innslagspunktet for strømstøtteordningen frem til klokken 06.00, og godt over innslagspunktet senere på dagen.

Det er nok imidlertid de færreste som kan gjøre dette. Det frarådes å benytte vaskemaskin om natta da dette er brannfarlig og det eneste folk kan gjøre er nok i praksis å lade eventuell elbil. Folk som er i jobb eller har familie og barn, kan ikke endre livsmønster og legge et normalt liv til side, bare for å få billig strøm.

Den laveste strømprisen i morgen blir mellom kl. 03.00 og 04.00, og den er da 34 øre/kWt inkl. moms. Det er over 50 øre lavere pr. kWt enn innslagspunktet for strømstøtte som er 87,5 øre/kWt. Strømstøtteordningen dekker 90 prosent av det som er over innslagspunktet.

Gjennomsnittlig døgnpris for Sør-Norge blir 113 øre/kWt. Den høyeste prisen blir mellom kl. 19.00 og 20.00, og er da 166 øre/kWt inkl. moms.

Den gjennomsnittlige døgnprisen i Midt-Norge og Nord-Norge er hhv. 66 og 256 øre/kWt.

Påslag/gebyr til strømleverandør kommer i tillegg til prisene nevnt ovenfor.