Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har lagt frem forslag til statsbudsjett som gjør det dyrere med elbil. Nå skal han forhandle med SV, som motsatt ønsker at det heller må bli dyrere med dieselbil. Foto: NTB/Kommunikasjon Regjeringen
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har lagt frem forslag til statsbudsjett som gjør det dyrere med elbil. Nå skal han forhandle med SV, som motsatt ønsker at det heller må bli dyrere med dieselbil. Foto: NTB/Kommunikasjon Regjeringen

Vedum i brev til Stortinget i dag:

Krigsprofitten hos vannkraftprodusentene skal beslaglegges frem til 2024

Olje- og energiminister Terje Aasland nektet under NVE`s energidager i går å svare på hvor lenge den foreslåtte 70-øres regelen skal gjelde (høyprisbidraget). I dag har Vedum skrevet brev til Stortinget og gitt svar på spørsmålet. Som sluttbrukere krever vi nå at vannkraftprodusentene tar samfunnsansvar og utvikler mer fornybar kraft, og ikke holder sørnorske strømkunder som økonomiske gisler for all fremtid.

Olje- og Energiminister Terje Aasland nektet i går å svare på spørsmål om hvor lenge det såkalte midlertidige høyprisbidraget på vannkraft skal gjelde. I dag har Vedum skrevet brev til Stortinget og svart på dette. Til 2024 fremgår det av brevet.

Høyprisbidraget er ètt av Regjeringens forslag til økt skatt på kraftnæringen. Forslaget innebærer at staten «beslaglegger» 90 prosent av alle strøminntekter med pris over 70 øre/kWt. Med dagens svar fra Vedum, altså frem til 2024.

De høye strømprisene har av mange blitt definert som «krigsprofitt» hos strømselskapene, for norske strømpriser er blitt påvirket av krigen i Ukraina gjennom den nære integreringen til Europa gjennom utenlandskablene.

Høyprisbidraget innebærer i realiteten at Regjeringen vil «beslaglegge» denne «krigsprofitten».

Vannkraftnæringen har imidlertid reagert på forslaget og en rekke aktører har uttalt at de nå ikke vil investere mer i fornybar kraft. Dette til tross for at investering i fornybar vannkraft også med Regjeringens forslag, vil innebære over 100 prosent avkastning. I følge næringen synes ikke dette å være nok. Det fremstår mildt sagt merkelig, for det er langt høyere avkastning enn noen annen virksomhet har – og det er sluttbrukerne som blir tvunet til å betale prisen.

Næringen har også uttrykt at det økte skattetrykket vil kunne gjøre strømprisene høyere for sluttbrukerne, og Finans Norge-sjefen har kalt ordningen en «internasjonal skandale».

Vi håper nå at næringen tar ansvar og ikke motsetter seg videre utvikling av fornybar kraft og er fornøyd med svaret som Vedum har gitt, slik at norske strømkunder ikke blir holdt som gisler og risikerer unødvendig høye strømpriser også i fremtiden.

Forfatter er administrator av facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm».