Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen presses nå av Audun Lysbakken og SV til å gjøre det dyrere med dieselbil og billigere med elbil. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen presses nå av Audun Lysbakken og SV til å gjøre det dyrere med dieselbil og billigere med elbil. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Makspris på 70 øre/kWt er nå på plass

Vedums skatteforslag overfor kraftprodusenter forrige uke, betyr i praksis makspris 70 øre/kWt mener Distriktsenergi.

Det er nå innført en makspris for strømprodusentene mener Distriktsenergi, etter Vedums kunngjøring av skatteendringer for kraftproduksjon forrige uke.

Distriktsenergi er interesseorganisasjonen for norske kraftselskaper, der nettselskapenes rammebetingelser er organisasjonens primære arbeidsområde.

– I realiteten er det innført en makspris for inntekter fra kraftproduksjon på 70 øre/ kWh, slik at enhver markedspris utover dette ikke gir intensiv til å produsere mer, eller flytte produksjon til perioder med stor knapphet og følgelig høyere markedspris, skriver styreleder Halvard Fjeldvær i Distriktsenergi i et brev til Trygve Slagsvold Vedum.

Det var Europower som først skrev om brevet fra Distriktsenergi.

Bransjeavisen Europower skriver om energinytt opp mot strømbransjen. Her sak om Distriktsenergis brev til Vedum.

Vedum uttalte også i forrige uke at han gikk for «fastpris på 70 øre».

I dag ble det kjent at bare flaskehalsinntektene for Staten forrige måned var 2,7 milliarder kroner. I tillegg kommer selve hovedinntekten for Staten fra strømsalg som er forventet økt utbytte fra Statkraft og statens inntjening på grunnrenteskatt som nå vil bli økt, andre skatter og ikke minst ekstra moms fra landets samlede strømsalg. Bare det sistnevnte utgjør ca. 25 prosent av det landets strømkunder betaler på strømregningen.

Torsdag denne uken legger Vedum frem forslaget til nytt statsbudsjett for Stortinget.

Tallene viser klart og tydelig at Vedum har råd til å sette strømstøtten til 100 prosent over 70 øre, men likevel har valgt å bruke strøm-inntekter til andre formål enn å føre tilbake til strømkundene som betaler høye priser.

FrP har varslet at de i dag vil legge frem for Stortinget forslag om at Regjeringen strammer inn i kostnadsbruken i offentlig sektor, slik at mer kan gå tilbake til landets strømkunder.

NHO meldte i dag at det ser dystert ut for fremtiden i landet som følge av redusert aktivitet i Europa etter krigen satte i gang og norske husholdninger har fått redusert kjøpekraft.