Expensive energy and power consumption concept. Coins in front of electricity meter. 3D rendered illustration.
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Mandag: 462 øre/kWt inkl avgifter i hele Sør-Norge

Tallene fra Nord Pool er klar. Prisen går helt opp i 462 øre/kWt i morgen kveld i alle tre sonene i Sør-Norge, og døgnprisen blir 288 øre/kwt inkl. avgifter.

I morgen mandag blir den gjennomsnittlige døgnprisen i Sør-Norge 288 øre/kWt inkl. avgifter men før nettleie og påslag til leverandør er lagt til. Den høyeste prisen blir 462 øre/kWt. Det skjer mellom kl. 19.00 og 20.00. Den laveste prisen blir 125 øre/kWt og finner sted mellom kl. 03.00 og 04.00.

I Midt-Norge blir døgnprisen 77 øre og i Nord-Norge blir den 48 øre/kWt. Dette betyr at Midt-Norge ikke vil komme over innslagspunktet for strømstøtte i morgen. Innslagspunktet er 87,5 øre inkl. mva.