Strømprisen stuper til rekordlave priser i morgen. Døgnprisen vil i Sør-Norge være laveste på mer enn ett år.
Strømprisen stuper til rekordlave priser i morgen. Døgnprisen vil i Sør-Norge være laveste på mer enn ett år. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Norwea varsler klar konkursfare for flere vindkraftselskap

Norwea har ved hjelp av KPMG gått gjennom vindkraftverks regnskaper og melder om klar konkursfare for vindkraftselskap om Regjeringens forslag til statsbudsjett med økt skatt på vindkraft blir vedtatt.

KPMG har undersøkt regnskapene for en del vinkdraftselskap og har i følge vindkraftorganisasjonen Norwea konkludert med at det er en «klar konkursfare» for flere vindkraftselskap. Dette for det tilfellet at Regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt. Regjeringen foreslår 40 prosent grunnrenteskatt på vindkraft. Faren gjelder i følge Norwea særlig for eldre vindkraftverk hvor investeringene har vært dyre og det er inngått gunstige fastprisavtaler.

Statsbudsjettet ble denne uken drøftet i Olje- og energikomiteen på Stortinget og en rekke aktører innen kraftbransjen ble invitert til å gi sine synspunkt. Norwea har vært en av organiasasjonene som har møtt opp og sagt til medlemmene hva de mener om Vedums budsjettforslag.

Dersom vindkraftselskap går konkurs blir konsekvensen at eierselskapet byttes ut med et nytt selskap som vil drifte eksisterende vindkraft videre. Samtidig slettes alle avtaler som det konkursrammede selskapet har gjort.

Nye tall fra NVE viser at det nå billigere å bygge ut landbasert vindkraft enn større vannkraftanlegg. De fleste vindkraftselskap har imidlertid gjort langsiktige fastprisavtaler med industrien, og både Norsk Hydro og Alcoa er blant av disse selskapene som får kjøpt billig strøm på denne måten.

Alcoa er derfor tilsvarende bekymret for at vindkraftanlegg kan gå konkurs etter skattegrepene i budsjettet, skriver E24.

Skulle det bli konkurser, vil industriaktører som Alcoa kunne miste viktige langsiktige kraftavtaler. Selskapet kjøper kraft til sitt anlegg i Mosjøen gjennom langsiktige avtaler med flere vindkraftanlegg, og er bekymret, fremgår det av nevnte sak fra E24.

– Når man skjerper skattene for både vind- og vannkraft blir det høyere priser på kraftavtalene og mindre konkurransedyktig industri, sier Alcodirektør Ole Marius Løfsnæs til avisen.

FinansNorge-sjefen har uttalt at forslaget fra Regjeringen er en internasjonal Skandale og både Energi Norge og Norwea har tidligere sendt brev til Stortinget med protester mot forslaget som ble varslet i begynnelsen av måneden.

Regjeringens forslag til grunnrenteskatt er begrunnet med de høye strømprisene vi har i dag og at Regjeringen mener at utnyttelsen av landets naturressurser er skjevt fordelt i favør av kraftprodusentene. Dette gjelder imidlertid ikke på samme måte, når kraftselskapene selv har bundet seg til gunstige fastprisavtaler overfor kunder, og selv derfor ikke får de høye strømprisene som fastsettes på kraftbørsen fra dag til dag. Ved konkurs vil disse gunstige fastprisavtalene bli kansellert, og industri som har sikret seg billigere strøm og budsjettert ut fra dette, må ut på det åpne og dyre markedet.