Det gir like lite mening å sammenligne de norske strømprisene med de europeiske, som å sammenligne prisene på hvitost og brunost.
Det gir like lite mening å sammenligne de norske strømprisene med de europeiske, som å sammenligne prisene på hvitost og brunost. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Å sammenligne norske og europeiske strømpriser er som å sammenligne prisene på hvitost og brunost!

Faktisk.no skrev en artikkel i går med overskriften «Norske strømpriser blant de billigste i Europa» og at strømmen er «svært billig for nordmenn» når strømstøtten hensyntas. Ok, men er dette i så fall en relevant sammenligning? De andre bruker gass i husholdningene i stedet for strøm, og Tyskland har nå fått makspris på gass. Si din mening og delta i avstemningen nedenfor – blir vi forsøkt lurt igjen? Faktisk.no har for øvrig den samme meningen som redaksjonen her.

Norge er det mest elektrifiserte landet i Europa og husholdningene benytter bare dette som energikilde i tillegg til eventuell vedfyring for de som har det. Vi har verken innlagt gassrør eller har lov til å benytte oljefyring. Dette i motsetning til Tyskland, som stort sett benytter gass i husholdningene – og nå også har fått vedtatt makspris (pristak) på gass som er deres hovedenergikilde for hus og hjem.

Som følge av at nordmenn ikke har innlagt gassrør, så bruker vi fire ganger mer strøm i husholdningene enn det husholdninger i andre land gjør.

I Storbritania demonstrerer mange i dag, fordi de må betale 100 øre/kWt for gass som de bruker til oppvarming, frys- og kjøleskap. Av totalt 27,2 millioner britiske husholdninger er 23,9 millioner knyttet opp mot infrastrukturen slik at de kan bruke gass til slikt formål.

Til tross for dette så har Faktisk.no laget en sak med overskriften «Norske strømpriser blant de laveste i Europa». Det er en upassende overskrift, for når en leser artikkelen grundigere, så ser en at faktisk.no skriver det samme som vi gjør; nemlig at:

Vi bruker over fire ganger så mye strøm per innbygger i hjemmet som gjennomsnittet i EU. Ingen bruker mer strøm enn oss.

Det betyr at selv om vi har blant de laveste strømprisene, er det ikke gitt at vi får de laveste energiregningene.

Det er dette som gjør at det har blitt så fatalt å knytte norsk vannkraft opp mot det europeiske markedet og derved forårsake prissmitte derfra.

Dette betyr samtidig at det er lite relevant å sammenligne norske strømpriser med de europeiske, som våre politikere har besluttet gjennom utenlandskablene skal være ganske like. Det er som å sammenligne prisene på brunost og hvitost. Eller hva mener du?