Midt-Norge får strømstøtte for første gang nå ved septemberregningen. Den ble 6 øre pr. kWt.
Midt-Norge får strømstøtte for første gang nå ved septemberregningen. Den ble 6 øre pr. kWt. FOTO: Getty Images

Midt-Norge får 6 øre/kWt i støttesats for september – se her hva du får

RME har fastsatt strøm-støttesatsene for september. Midt-Norge får støtte for første gang og den ble ca. 6 øre/kWt.  Nedenfor kan du også se hvor mye du får pr. kWt med den nye ordningen på 90 prosent og hva den ville blitt ved 80 prosent slik det var for august-regningen.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har fastsatt strøm-støttesatsene for september, og det spesielle er at også Midt-Norge denne gangen er tatt med på listen. Her gis det ca. 6 øre/kWt i støtte.

RME har denne gangen også opplyst va støtten ville blitt ved 80 og 90 prosent dekningsgrad.

Regjeringen har med støtte fra Høyre allerede flertall for at det blir 90 prosent for september, og Regjeringen varslet i en pressemelding for noen dager siden at dette forslaget nå sendes over til Stortinget for formell beslutning. Det er forventet at beslutningen tas av Stortinget før strømstøtten skal utbetales via nettleie-delen.

Dersom noen strømselskap som medtar nettleie-delen sammen med strømregningen sender ut faktura med feil sats, antas dette måtte rettes opp i påfølgende strømregning. Alle bør sjekke hvilken sats som er benyttet i oppsettet en mottar.

Her kan du se støttesatsene både med 90 og 80 prosent dekningsgrad over 87,5 øre/kWt, slik RME har vedtatt. Tall oppgis inkl. mva og pr. kWt:

Prisområde 80% / 90%
NO1 (Oslo) 288,69 øre / 324,77 øre
NO2 (Krs) 288,69 øre / 327,77 øre
NO5 (Brg) 288,69 øre / 327,77 øre
NO3 (Tron) 5,29 øre / 5,95 øre

Formelen som er benyttet i tallene ovenfor er:

(gj.snitt områdepris – terskelpris) * komp.grad * mva

Dersom du har benyttet f.eks. 1000 kWt i september, så vil du i sone NO1 få fratrukket strømregningen for september 3.247 kroner, eventuelt utbetalt overskytende.