Næringsminister Jan Christian Vestre deltok på Debatten for to uker siden sammen med blant annet Nikolai Astrup (H). tema var fastprisavtaler. Nå beskyldes Vestre for å ha vært useriøs om uttalelsene om fastprisavtaler som han blant annet fremførte under Debatten. Foto: Stillbilde fra NRK Debatten.
Næringsminister Jan Christian Vestre deltok på Debatten for to uker siden sammen med blant annet Nikolai Astrup (H). tema var fastprisavtaler. Nå beskyldes Vestre for å ha vært useriøs om uttalelsene om fastprisavtaler som han blant annet fremførte under Debatten. Foto: Stillbilde fra NRK Debatten.

Opplysninger på Debatten på NRK:

Fastprisavtaler på strøm fra januar 2023

Både næringsministeren og Lyse-sjefen opplyste under Debatten på NRK i kveld, at de tror ordninger med fastpristilbud er på plass fra januar 2023. Dette er god nyhet for de som ønsker kontroll på økonomien. I hvert fall om fastprisen blir lav for den som skal betale for strømmen.

I Debatten med Fredrik Solvang på NRK i kveld uttalte konsernsjef for Lyse Energi, Eimund Nygaard, at han tror at Lyse vil komme på plass med fastprisavtaler allerede fra januar 2023 og at andre strømselskaper vil gjøre det samme. Dette er nye takter fra strømbransjen.

Lyse har en todelt rolle i kraftsammenheng. Selskapet er både kraftprodusent og strømleverandør. Selskapet har derfor god kontroll på hva mulighetene er på nyåret.

Konsernsjefen pekte på fordelen som Regjeringen har innført, som innebærer at kraftselskapene ikke lenger må betale skatt ut fra spotpris, men ut fra fastprisavtalen de gjør. Det såkalte unntaket fra grunnrenteskatten. Derved kan selskapene innrette seg på langsiktige avtaler uten å ta uforholdsmessig stor risiko med hva spotprisen vil bli i fremtiden.

Konsernsjef i Lyse Energi, Eimund Nygaard, mener at fastprisavtaler kan være på plass allerede fra januar. Det er ukjent til hvilken pris.

Samtidig pekte konsernsjefen motsatt vei, på tillitsbruddet som har oppstått nå ved Regjeringens motsatte forslag om økt grunnrenteskatt og høyprisbidrag mot bransjen, ved forslaget til statsbudsjett. Dette ble raskt avfeid av næringsminister Jan Christian Vestre som også deltok i Debatten og mente det var klart at selskapene snarlig kan tilby fastprisavtaler (han nevnte ikke ordet gunstige).

Vestre gjorde også strømsjefen oppmerksom på at det er rimelig at det offentlige tar ut superprofitten fra selskapene, som likevel vil sitte igjen med ca. 30 milliarder i overskudd. Han nevnte også at dette føres tilbake til husholdningene.

Regjeringen fører imidlertid ikke tilbake mer enn halvparten av strøminntektene til husholdningene, slik at Vestres påstand om dette er feil. Den andre halvparten beholder nemlig staten selv og Regjeringen har blandet inn dette som en alminnelig inntekt i statsbudsjettet. Det dreier seg om ca. 40 milliarder kroner. Energipolitisk talsmann i Høyre, Nikolai Astrup, deltok også i Debatten og poengterte nettopp dette.

Høyres energipolitiske talsmann, Nikolai Astrup, arresterte næringsministeren for bruk av tall om hva som føres tilbake til strømkundene.

Lyse-sjefen sa ikke noe om hvor høy pris det ville bli på fastprisavtalene, selv om næringsministeren anslo i størrelse opp mot 100 øre/kWt. Energi Salg Norge-sjef Espen Fjeld som også deltok, stilte seg svært tvilende til om prisen ville bli så lav. Energi Salg Norge er landets nest største strømselger. Selskapet produserer ikke strøm selv, men kjøper enten fra produsentene eller fra Nord Pool.

Energi Salg Norge er landets nest største strømselskap. Selskapet leverer strøm til bedrifter, blant annet strømleverandører som selger strømmen videre til spotpris. Flere av de nyere tids spotselskaper kjøper strømmen herfra, og ikke fra Nord Pool. Selskapets sjef, Espen Fjeld, uttalte på Debatten at han ikke har noen tro på at det vil bli gunstige fastprisavtaler som blir tilbudt i markedet fra januar, men han håpte han tok feil. Det er kraftprodusentene som fastsetter prisen de skal ha for strømmen uttalte han, og ikke strømselskapene som selger videre.

Olje- og energiminister Terje Asland uttalte på Stortinget i dag at det ikke er noen kvikkfiks å få ned strømprisene igjen. Dersom det tilbys gunstige fastprisavtaler fra januar, kan det være at Regjeringen er på god vei.

Olje- og energiminister Terje Asland besvarte i Stortinget i dag spørsmålet om Regjeringen har gitt opp å få ned de høye strømprisene i landet. Nå kan det vise seg at han er på god vei. Det kommer an på fastprisene, hvor høye de blir på nyåret. Foto: Stillbilde fra Stortingets direktesending