Det norske Petroleumstilsynet inngikk samarbeidsavtale med det russiske petroleumstilsynet i 2020, kort tid etter at PST hadde advart om mulig spionasje mot norske  olje- og gassinstallasjoner. I dag har Norge mobilisert Heimevernet til å bistå politiet med sikring av olje- og gassinstallasjonene mot de samme russerne.
Det norske Petroleumstilsynet inngikk samarbeidsavtale med det russiske petroleumstilsynet i 2020, kort tid etter at PST hadde advart om mulig spionasje mot norske olje- og gassinstallasjoner. I dag har Norge mobilisert Heimevernet til å bistå politiet med sikring av olje- og gassinstallasjonene mot de samme russerne. FOTO: Getty Images

NÅ: Inngikk sikkerhetssamarbeid med Russland kort tid etter PST-advarsel

I 2020 varslet PST om risiko for spionasje fra Russland mot norske olje- og gassinstallasjoner. En måned etterpå gjorde det norske Petroleumstilsynet avtale med russerne om samarbeid om sikkerhet i olje- og gassbransjen. I dag er Heimevernet mobilisert til å bistå politiet med å sikre installasjonene mot de samme russerne.

Norge inngikk ny samarbeidsavtale med Russland om sikkerhet i olje- og gassbransjen i 2020. Bare noen måneder tidligere hadde PST varslet om risiko for spionasje om norske olje- og gassanlegg. Dette skriver NRK nå i kveld og legger frem bildebevis for avtalen.

Avtalen ble inngått i desember 2020 med russernes eget petroleumstilsyn, det statlige Rostekhnadzor. Petroleumstilsynet, skriver NRK.

Samtidig med dette, dvs. i desember 2020, ble strømmarkedet i Sør-Norge koplet på Tysklands strømnett gjennom ny utenlandskabel. Dette forsterker konsekvensene for Norge ved skade på norske gassanlegg, ved at norske strømpriser i stor grad styres av gassprisene gjennom prissmitte fra kablene.

I Tyskland produseres strøm av gass og de fleste husholdninger benytter gass i husholdningene.En skade på norske gassinstallasjoner vil begrense eksporten av gass til Tyskland, med høyere strømpriser i Tyskland til følge og med smitte over til Norge.

I dag er Heimevernet blitt mobilisert for å bistå politiet med sikring av olje- og gassanlegg av frykt for russisk sabotasje.

Det oppstod frykt for sabotasje mot norske olje- og gassanlegg etter at det oppstod lekkasje i gassledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i forrige uke.