Kraftig fall på strømprisene tredje dag på rad.
Kraftig fall på strømprisene tredje dag på rad. FOTO: Getty Images/iStockphoto

NÅ: Sjokkfall på strømprisene i hele Sør-Norge – ned mot 2 øre/kWt

Nord Pool melder sjokkfall på strømprisene for i morgen. Koster ned mot 2 øre/kWt i morgen kl. 23.00.

Strømprisene fra Nord Pool er klar. De viser et rekordfall i prisene i alle tre sonene i Sør-Norge.

Den gjennomsnittlige døgnprisen for i morgen er i Sør-Norge bare 66,25 øre/kWt inkl. avgifter. Laveste timepris er ned mot 2 øre/kWt, og er i morgen kveld kl. 23.00.

Prisene er lave i hele morgen kveld og store deler av ettermiddagen. Pristoppen er mellom kl. 08.00 og 09.00 i morgen tidlig. Den er da 206 øre/kWt inkl mva.

Det har de siste dagene vært et markant fall på strømprisene for Sør-Norge.

Midt-Norge får i morgen en gjennomsnittlig døgnpris på 37 øre og Nord-Norge på 23 øre/kWt.

I tillegg til tallene som er nevnt ovenfor kommer nettleie og påslag til strømleverandør.

Dette betyr at i morgen vil ikke noen deler av landet isolert sett kvalifisere til strømstøtte, da innslagspunktet for dette er 70 øre, men da ut fra gjennomsnittsprisen for døgnprisen for måneden